Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Документа

СЛУЖБЕНИ ЛИСТОВИ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ ЗА 2016. ГОДИНУ

Службени лист општине Нова Варош 1-2016

Службени лист општине Нова Варош 2-2016

Службени лист општине Нова Варош 3-2016

Службени лист општине Нова Варош 4-2016

Службени лист општине Нова Варош 5-2016

Службени лист општине Нова Варош 6-2016

Службени лист општине Нова Варош 7-2016-Изборне листе

Службени лист општине Нова Варош 8-2016

Службени лист општине Нова Варош 9-2016

Службени лист општине Нова Варош 10-2016

Службени лист општине Нова Варош 11-2016

Службени лист општине Нова Варош 12-2016

Службени лист општине Нова Варош 13-2016

Службени лист општине Нова Варош 14-2016

Службени лист општине Нова Варош 15-2016

Службени лист општине Нова Варош 16-2016

Службени лист општине Нова Варош 17-2016

Службени лист општине Нова Варош 18-2016

Службени лист општине Нова Варош 19-2016

Службени лист општине Нова Варош 20-2016

Службени лист општине Нова Варош 21-2016

Службени лист општине Нова Варош 22-2016

Службени лист општине Нова Варош 23-2016

Службени лист општине Нова Варош 24-2016

Службени лист општине Нова Варош 25-2016

Службени лист општине Нова Варош 26-2016

Службени лист општине Нова Варош 27-2016

СЛУЖБЕНИ ЛИСТОВИ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ ЗА 2015. ГОДИНУ

Службени лист општине Нова Варош 1-2015

Службени лист општине Нова Варош 2-2015

Службени лист општине Нова Варош 3-2015

Службени лист општине Нова Варош 4-2015

Службени лист општине Нова Варош 5-2015

Службени лист општине Нова Варош 6-2015

Службени лист општине Нова Варош 7-2015

Службени лист општине Нова Варош 8-2015

Службени лист општине Нова Варош 9-2015

Службени лист општине Нова Варош 10-2015

Службени лист општине Нова Варош 11-2015

Службени лист општине Нова Варош 12-2015

Службени лист општине Нова Варош 13-2015

Службени лист општине Нова Варош 14-2015

Службени лист општине Нова Варош 15-2015

Службени лист општине Нова Варош 15a-2015

Службени лист општине Нова Варош 16-2015

Службени лист општине Нова Варош 17-2015

Службени лист општине Нова Варош 18-2015 ЛАПЗ

Службени лист општине Нова Варош 19-2015

СЛУЖБЕНИ ЛИСТОВИ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ ЗА 2014. ГОДИНУ

Службени лист општине Нова Варош 1-2014

Службени лист општине Нова Варош 2-2014

Службени лист општине Нова Варош 3-2014

Службени лист општине Нова Варош 4-2014

Службени лист општине Нова Варош 5-2014

Службени лист општине Нова Варош 6-2014

Службени лист општине Нова Варош 7-2014

Службени лист општине Нова Варош 8-2014

Службени лист општине Нова Варош 9-2014

Службени лист општине Нова Варош 10-2014

СЛУЖБЕНИ ЛИСТОВИ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ ЗА 2013. ГОДИНУ

Службени лист општине Нова Варош 1-2013

Службени лист општине Нова Варош 2-2013

Службени лист општине Нова Варош 3-2013

Службени лист општине Нова Варош 3-1-2013

Службени лист општине Нова Варош 3-2-2013

Службени лист општине Нова Варош 4-2013

Службени лист општине Нова Варош 5-2013

Службени лист општине Нова Варош 6-2013

Службени лист општине Нова Варош 7-2013

Службени лист општине Нова Варош 8-2013

Службени лист општине Нова Варош 9-2013

Службени лист општине Нова Варош 10-2013

Службени лист општине Нова Варош 11-2013

Службени лист општине Нова Варош 12-2013

Службени лист општине Нова Варош 13-2013

Службени лист општине Нова Варош 14-2013

Службени лист општине Нова Варош 15-2013

Службени лист општине Нова Варош 16-2013

Службени лист општине Нова Варош 17-2013

Службени лист општине Нова Варош 18-2013

Службени лист општине Нова Варош 19-2013

 

ДОКУМЕНТА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

Информатор о раду општине Нова Варош

Статут општине Нова Варош

Пословник о раду Скупштине општине Нова Варош

Одлука о организацији Општинске управе Нова Варош

Правилник о систематизацији радних места у Општинској управи донет 29.11.2016. године

Одлука о накнади за коришћење грађевинског земљишта

Стратегија локалног одрживог развоја општине Нова Варош за период 2010. -2020. годинe

Извештај о реализацији Стратегије локалног одрживог развоја општине Нова Варош за период 2010-2020. године

План капиталних инвестиција општине Нова Варош за период 2016-2020. године

Извештај Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу за 2011. годину

План Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу за 2012. годину

Уговор о оснивању "Регионалне санитарне депоније БАЊИЦА доо", Нова Варош

Пословник о раду савета за здравље

План јавних набавки за 2015. годину.

План јавних набавки за 2017. годину.

Правилник о начину и критеријумима за избор програма удpужења грађана Нове Вароши

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у општинској управи општине Нова Варош

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА МЛАДЕ 2014-2019

Одлука о усвајању локалног акционог плана за младе 2014-2019

Локални акциони план за младе 2014-2019

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА 2013

Акциони план запошљавања општине Нова Варош за 2013. годину

СО-7-Одлука о измени Акционог плана за 2013.годину

Субвенције послодавцима ЛАПЗ Нова Варош 2013 - Табела Бр.1

Субвенције послодавцима ЛАПЗ Нова Варош 2013 - Табела Бр. 2

Извештај о евалуацији мера акционог плана запошљавања Општине Нова Варош за 2013. годину

НСЗ Пријепоље - Извештај

 

ОСТАЛА ДОКУМЕНТА

ИНФОРМАТОР о поступку добијања грађевинске дозволе

Просторни план општине Нова Варош (усвојен и Одлука о усвајању плана је објављена - "Службени лист општине Нова Варош", бр. 1/2012) 

План детаљне регулације дела зоне "Спортски центар" у Новој Вароши (усвојен и Одлука о усвајању плана је објављена - "Службени лист општине Нова Варош", бр. 4/2011) 

Нацрт Регионалног просторног плана за подручје Златиборског и Моравичког управног округа

Нацрт Плана генералне регулације за седиште јединице локалне самоуправе Нова Варош, са Извештајем о стратешкој процени утицаја Плана генералне регулације за седиште јединице локалне самоуправе Нова Варош на животну средину

Просторни план подручја посебне намене специјалног резервата природе Увац (усвојен "Службени гласник РС", бр. 83/2010)

Локални план управљања отпадом општине Нова Варош

Регионални план управљања отпадом за општине Пријепоље, Нова Варош, Прибој и Сјеница

 Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?