Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна

Одлука о додели буџетских средстава за програме и пројекте удружења грађана из области заштите животне средине која делују на територији општине Нова Варош

Ел. пошта Штампа

На основу Одлуке о буџету општине Нова Варош за 2015. годину ("Сл.лист општине Нова Варош", бр.9/2014), Правилника  о начину и критеријумима за избор програма и пројеката које реализују удружења грађана и финансирају се из буџета општине Нова Варош број 06-7/31/2014-03 од 19.03.2014. године, Конкурса за доделу буџетских средстава за финансирање/суфинансирање програма и пројеката  удружењима грађана која делују из области заштите животне средине на територији општине Нова Варош, објављеном у листу Варошке новине, листе за вредновање и рангирање програма и пројекатаудружења грађана која делују из области заштите животне средине а финансирају /суфинансирају се из буџета општине Нова Варош, члана 68 Статута општине Нова Варош( Сл.лист општине Нова Варош бр.10/2008), Председник општине доноси следећу,

ОДЛУКУ    

ОДОДЕЛИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВАЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КОЈА ДЕЛУЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

 

1.Удружење грађана „ Пленум“ , пројекат „Осветљње пешачко-бициклистичке стазе на Златару. Иизнос  средстава из буџета општине је 1.178.392,00 динара.

2. Удружење „ Стара Рашка“пројекат“ Поправка пута и уклањање депоније смећа“. Износ средстава из  буџета општине је 200.000,00 динара.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Димитрије Пауновић с.р.

 

 

Конкурс о условима и начину коришћења подстицаја за унапређивање економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима

Ел. пошта Штампа

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОБЈАВИЛО ЈЕ КОНКУРС  

Овим конкурсом расподељују се подстицаји за унапређење руралне економије за инвестиције које се спроводе с циљем унапређења квалитета живота у руралним подручјима и то кроз:

1. Програм за подршку инвестицијама за изградњу, доградњу и адаптацију објеката и набавку опреме , а ради пружања угоститељских услуга у домаћој радиности или сеоском туристичком домаћинству са следећим врстама подстицаја:

1.1. Изградња објеката по угледу на аутентичне сеоске куће, односно салаше или вајате уз очување народног градитељства и традиционалне архитектуре, а ради пружања угоститељских услуга у домаћој радиности или сеоском туристичком домаћинству;

1.2. Изградња, доградња и адаптација купатила и увођење система централног грејања и слично, односно привођење намени објеката по угледу на аутентичне сеоске куће, односно салаше и вајате уз очување народног градитељства и традиционалне архитектуре, а ради пружања угоститељских услуга у домаћој радиности или сеоском туристичком домаћинству;

1.3. Рестаурација аутентичних објеката на селу – воденица, ваљарица ( објеката за извлачење влакана, односно сукна) и винских подрума који су у функцији сеоског туризма ;

1.4. Побољшање пратећих садржаја у области рекреације, партерног уређења дворишта и набавке дворишног мобилијара ради унапређења понуде и пружања угоститељских услуга у домаћој радиности или сеоском туристичком домаћинству;

1.5. Опремање просторија за пружање услуга исхране које су у функцији сеоског туризма; и

2. Програм за подршку инвестицијама за набавку опреме за бављење традиционалним занатима који су сертификовани у складу са подзаконских актом којим се уређују послови који се сматрају старим и уметничким занатима, односно послови домаће радиности са следећим врстама подстицаја:

2.1. Набавка опреме ради обављања старих и уметничких заната, односно послова домаће радиности који су сертификовани у складу са посебним прописом.

 Конкурсну документацију можете преузети овде.

Рок за подношење конкурсне пријаве је од 01.09.2015 до 15.11.2015 године.

 

Листа вредновања и рангирања програма и пројеката удружења грађана која делују из области заштите животне средине

Ел. пошта Штампа

На основу Одлуке о буџету општине Нова Варош за 2015. годину ("Сл.лист општине Нова Варош", бр.9/2014), Правилника  о начину и критеријумима за избор програма и пројеката које реализују удружења грађана и финансирају се из буџета општине Нова Варош број 06-7/31/2014-03 од 19.03.2014. године, Конкурса за доделу буџетских средстава за финансирање/суфинансирање програма и пројеката  удружењима грађана која делују из области заштите животне средине на територији општине Нова Варош, објављеном у листу Варошке новине, Комисија за распоређивање буџетских средстава за дотације удружењима грађана општинске управе општине Нова Варош, објављује следећу

ЛИСТУ

ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА  КОЈА ДЕЛУЈУ ИЗ ОБЛАСТИ  ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ А ФИНАНСИРАЈУ / СУФИНАНСИРАЈУ СЕ  ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

1.Удружење грађана „ Пленум“ , пројекат „Осветљње пешачко-бициклистичке стазе на Златару.Тражени износ средстава  је 1.178.392,00 динара( 100%) без сопственог учешћа-број бодова 90. Период реализације септембар-октобар 2015. године

Предложени износ  средстава из буџета општине је 1.178.392,00 динара.

2. Удружење „ Стара Рашка“пројекат“ Поправка пута и уклањање депоније смећа“. Тражени износ средстава је  200.000,00 динара( 66%).Сопствено учешће је 100.000,00 динара(34%)- број бодова 80. Период реализације je август 2015.

Предложени износ средстава из  буџета општине је 200.000,00 динара.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Јелена Лековић с.р.

 
Још чланака...


Страна 1 од 49

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?
 

Временска прогноза