Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна

Рани јавни увид плана детаљне регулације система за водоснадбевање Нове Вароши

Ел. пошта Штампа

            Комисија за планове Oпштине Нова Варош, на седници одржаној 11. маја 2015.године, на основу чл. 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије” бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14) и чл. 13. Пословника о раду Комисије за планове Скупштине Општине Нова Варош, донела је Закључак којим

оглашава 

РАНИ ЈАВНИ УВИД

ПЛАНА  ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СИСТЕМА  ЗА ВОДОСНАДБЕВАЊЕ  НОВЕ ВАРОШИ  СА ИЗВОРИШТА ЋУРЧИЋА ВРЕЛО

 I ФАЗА ГОРЊЕ ТРУДОВО-ШТИТКОВО-БОЖЕТИЋИ -БУКОВИК 

            РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Општинске управе, у ул. Карађорђева бр. 32 (канцеларија 411) од 3. јула до 17.јула 2015.године, сваког радног дана од 9 до 15 часова.

            Заинтересована лица могу током трајања раног јавног увида добити информације о  предложеним решењима и доставити своја мишљења у писаној форми Одељењу за имовинско правне, комунално стамбене, урбанистичке послове и послове инспекције општине Нова Варош.

 

Oглас о давању у закуп земљишта ради постављања привремених објеката у периоду одржавања манифестације "Златарфест", од 23. до 27.07.2015.године

Ел. пошта Штампа

На основу Одлуке Организационог одбора манифестације "Златарфест 2015", а у складу са Одлуком о постављању монтажних објеката на јавним површинама на подручју насељеног места Нова Варош и Туристичке зоне Златар, расписује се

О Г Л А С

о давању  у закуп земљишта ради постављања привремених објеката у периоду одржавања манифестације "Златарфест", од 23. до 27.07.2015.године 

IПРЕДМЕТ давања у закуп земљишта путем јавног надметања-лицитације чине:

1.      делови кат. парцеле бр. 179/2, 221/1 и 213/1 КО Нова Варош (зелена површина изнад Трга Војводе Петра Бојовића уз ул. Николе Тесле), локације означене у Програму постављања монтажних објеката ознакама: В1, В2, В3, В4, В5 и В6, појединачне површине 36m2, ради постављања роштиља са летњом терасом, по почетној  цени  од 3500,00 дин. 

2.      делови кат. парцеле бр. 175/1 КО Нова Варош (плато између Дома културе и Лимских ХЕ), локације означене у Програму постављања монтажних објеката ознакама: В7, В8,B9, B10 појединачне површине 6 m2, ради постављања тезги за уличну продају , по почетној  цени  од 1500,00 дин. 

3.      делови кат. парцеле бр. 180/1 КО Нова Варош (паркинг простор уз ул Николе Тесле), локације означене у Програму постављања монтажних објеката ознакама: Г1, Г2, Г3, Г4, Г5, Г6, Г7 и Г8, појединачне површине 6m2, ради постављања тезге за уличну продају (кокице, шећерна вуна, кукуруз, сладолед, балони и сл.), по почетној  цени  од 1800,00 дин.

4.      делови кат. парцеле бр. 213/1 КО Нова Варош (Трг војводе Петра Бојовића), локације означене у Програму постављања монтажних објеката ознакама: Т1, Т2, Т3, Т4, Т5, Т6 и Т7 појединачне површине 6m2, ради постављања точилице за пиво, по почетној  цени  од 4500,00 дин.

5.      делови кат. парцеле бр. 212/1 КО Нова Варош (паркинг наспрам Лимских ХЕ), локације означене у Програму постављања монтажних објеката ознакама: П1 и П2 појединачне површине 200m2, ради постављања забавног парка за децу, по почетној  цени  од 2800,00 дин.

Опширније...
 

Одлука о додели буџетских средстава за програме и пројекте удружења грађана из хуманитарних активности која делују на територији општине Нова Варош

Ел. пошта Штампа

На основу Одлуке о буџету општине Нова Варош за 2015. годину ("Сл.лист општине Нова Варош", бр.9/2014), Правилника  о начину и критеријумима за избор програма и пројеката које реализују удружења грађана и финансирају се из буџета општине Нова Варош број 06-7/31/2014-03 од 19.03.2014. године, Конкурса за доделу буџетских средстава за финансирање/суфинансирање програма и пројеката  удружењима грађана која делују на територији општине Нова Варош, објављеном у листу Варошке новине 22.05.2015. године , листе за вредновање и рангирање програма и пројеката удружења грађана која делују из области хуманитарних активности  а финансирају /суфинансирају се из буџета општине Нова Варош, члана 68 Статута општине Нова Варош( Сл.лист општине Нова Варош бр.10/2008), Председник општине доноси следећу,

ОДЛУКУ

ОДОДЕЛИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВАЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ ХУМАНИТАРНИХ АКТИВНОСТИ КОЈА ДЕЛУЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ   

 

1.Савез цивилних инвалида рата златиборског округа , пројекат „Заштита лица са инвалидитетом“. 

-износ средстава из буџета општине је50.000,00 динара.

2.Удружење пензионера општине нова Варош ,пројекат „ Помоћ старим и оболелим пензионерима „.

-износ средстава из буџета општине је420.000,00 динара.

3.Друштво за церебралну и дечију парализу „Нада“ , пројекат „ Креативно на делу“.

-износ средстава из буџета општине је180.000,00 динара

4. Удружење самохраних родитеља „ Пан“, пројекат „ Насиље није кул“.

- износ средстава из буџета општине је50.000,00 динара.

5. Удружење самохраних родитеља „ Пан“, пројекат „ Школски прибор“.

- износ средстава из буџета општине је50.000,00 динара.

6.Међуопштинска организација савеза слепих , пројекат „За заједнички живот у Новој Вароши“. 

- износ средстава из буџета општине је50.000,00 динара.

7. Хуманитарна организација „ Стара Рашка“ , пројекат „Пројекти из  програма рада хуманитарне организације“.

- износ средстава из буџета општине је50.000,00 динара.

8. Центар за хуманитарни рад "ХАРИЈАТ" - Пројекат " Помоћ за организовање вакуфских (народних) кухиња" - износ финансијских средстава је 6.600.000,00 динара. 

Опширније...
 
Још чланака...


Страна 1 од 46

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?
 

Временска прогноза