Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна

ОБАВЕШТЕЊЕ

Ел. пошта Штампа

На основу члана 6. Правилника о установљењу награда и других признања општине Нова Варош („Службени лист општине Нова Варош“,број 14/2018) и Правилника о критеријуму за доделу новчаних награда студентима и ученицима са територије општине Нова Варош поводом Дана општине („Службени лист општине Нова Варош“, број 14/2018), Комисија за доделу  новчаних награда студентима и ученицима  општине Нова Варош, доноси

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Тачка III Конкурса за доделу новчаних награда најуспешнијим студентима и ученицима школа са територије општине Нова Варош, које се додељују поводом Дана општине  01.11.2023.године због продуженог рока за упис у школску 2023/2024 годину, мења се и гласи:

„ Рок за достављање пријава  је 25.10.2023.године“.

У осталом делу конкурс остаје не промењен.

КОМИСИЈА

ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И ДРУГИХ

ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

 06.10.2023.године

Нова Варош

 

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу стамбених објеката за повремени боравак на кат. парц. бр.49/9 КО Брдо, општина Нова Варош

Ел. пошта Штампа

У складу са чл. 60. - 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС и 24/11 ,132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 9/2020, 52/2021 и 62/2023) и члана 2. и 3. Правилника о начину јавне презентације Урбанистичког пројекта (''Службени гласник РС'', број 43/10),

ОГЛАШАВА

Ј А В Н И   П О З И В

ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ 

Урбанистичког  пројекта за изградњу стамбених објеката за повремени боравак

на кат. парц. бр.49/9 КО Брдо, општина Нова Варош

Подносилaц захтева за потврду предметног Урбанистичког пројекта je: Вера Крсмановић, ул.Петра Драпшина 26, Бачко Добро Поље.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког изградње за изградњу стамбених објеката за повремени боравак на кат.парц.бр.49/9 КО Брдо, општина Нова Варош, одржаће се у трајању од 7 дана, тј. ОД 06.10.2023.  ДО  12.10.2023.г. У ЗГРАДИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ, У КАНЦЕЛАРИЈИ БР.411, УЛИЦА КАРАЂОРЂЕВА БР.32, РАДНИМ ДАНОМ ОД 9:00 ДО 14:00 ЧАСОВА.

Опширније...
 

Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта за изградњу стамбених објеката, на кат. парц. бр.942/1 КО Комарани, општина Нова Варош

Ел. пошта Штампа

У складу са чл. 60. - 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС и 24/11 ,132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 9/2020, 52/2021 и 62/2023) и члана 2. и 3. Правилника о начину јавне презентације Урбанистичког пројекта (''Службени гласник РС'', број 43/10),

Ј А В Н И   П О З И В

ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ 

Урбанистичког  пројекта за изградњу стамбених објеката, 

на кат. парц. бр.942/1 КО Комарани, општина Нова Варош

Подносилaц захтева за потврду предметног Урбанистичког пројекта je: Црномарковић Милан из Обреновца, ул.Немањина бр.10.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког пројекта изградње стамбених објеката на кат.парц.бр.942/1 КО Комарани, општина Нова Варош, одржаће се у трајању од 7 дана, тј. ОД 06.10.2023.  ДО  12.10.2023.г. У ЗГРАДИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ, У КАНЦЕЛАРИЈИ БР.411, УЛИЦА КАРАЂОРЂЕВА БР.32, РАДНИМ ДАНОМ ОД 9:00 ДО 14:00 ЧАСОВА.

Опширније...
 
Још чланака...


Страна 6 од 195

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?