Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна

Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта за изградњу објеката туристичке намене, на кат.парц.бр.999/10 КО Комарани, општина Нова Варош

Ел. пошта Штампа

У складу са чл. 60. - 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС и 24/11 ,132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 9/2020) и члана 2. и 3. Правилника о начину јавне презентације Урбанистичког пројекта (''Службени гласник РС'', број 43/10),

ОГЛАШАВА

Ј А В Н И   П О З И В

ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ 

Урбанистичког  пројекта за изградњу објеката туристичке намене, на кат.парц.бр.999/10 КО Комарани, општина Нова Варош

Подносилац захтева за потврду предметног Урбанистичког пројекта је Blue Llama doo, Комарани, Пробрдо 9.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког пројекта за изградњу објеката туристичке намене, на кат.парц.бр.999/10 КО Комарани, општина Нова Варош, одржаће се у трајању од 7 дана, тј. ОД 16.12.2022.  ДО  22.12.2022.г. У ЗГРАДИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ, У КАНЦЕЛАРИЈИ БР.411, УЛИЦА КАРАЂОРЂЕВА БР.32, РАДНИМ ДАНОМ ОД 9:00 ДО 14:00 ЧАСОВА. 

Опширније...
 

ОБАВЕШТЕЊЕ - Саветодавни референдум

Ел. пошта Штампа

Обавештавају се грађани општине Нова Варош да ће се 25.децембра 2022.године у времену од 7,00 до 20,00 часова, спровести Саветодавни референдум за промену подручја месних заједница општине Нова Варош, у следећим месним заједницама:

          -МЗ АКМАЧИЋИ

          -МЗ БОЖЕТИЋИ

          -МЗ БЕЛА РЕКА

          -МЗ ЈАСЕНОВО

          -МЗ ДРАГЛИЦА

          -МЗ НЕГБИНА

          -МЗ НОВА ВАРОШ

                   За месне заједнице Акмачићи, Божетићи, Бела Река, Јасеново, Драглица и Негбина гласање ће се одржати у основним школама горе поменутих месних заједница, док ће се гласање за Месну заједницу Нова Варош одржати у Дому културе.

Позивају се грађани поменутих месних заједница да изађу на гласање и изјасне се о промени подручја постојећих месних заједница.

 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

 

Јавни увид у нацрт измена и допуна плана генералне регулације за седиште јединице локалне самоуправе Нова Варош

Ел. пошта Штампа

У складу са чл.50. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 9/20 52/21) и члана 55.-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Службени гласник РС'', број 32/19),

ОГЛАШАВА

Ј А В Н И   У В И Д

у

НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА СЕДИШТЕ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ НОВА ВАРОШ

ЈАВНИ УВИД у Нацрт Измена и допуна Плана генералне регулације за седиште јединице локалне самоуправе Нова Варош (у даљем тесту: Нацрт Измена и допуна ПГР), одржаће се од 09. децембра 2022.године до 10. јануара 2023.године, сваког радног дана од 900 до 1400 часова, у згради Општинске управе Нова Варош, у улици Карађорђева бр.32 (канцеларија 411), као и на интернет страници Општине Нова Варош www.novavaros.rs.

Опширније...
 
Још чланака...


Страна 8 од 180

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?