Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Инспекције
Инспекције

ОБЈАШЊЕЊЕ У ВЕЗИ ТАКСИ СТАЈАЛИШТА "АУТОБУСКА СТАНИЦА" НА К.П. 191/1 НОВА ВАРОШ

Ел. пошта Штампа ПДФ

ТАКСИ ПРЕВОЗ

ОБЈАШЊЕЊЕ У ВЕЗИ ТАКСИ СТАЈАЛИШТА

"АУТОБУСКА СТАНИЦА" НА К.П. 191/1 НОВА ВАРОШ

Опширније...
 

Докумена инспекцијских служби општине Нова Варош

Ел. пошта Штампа ПДФ

Решење о образовању координационе комисије задужене за усклађивање у вршењу инспекцијског надзора.

Сагласност на годишњи план инспекцијског надзора за 2016. годину.

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

Годишњи план инспексијског надзора за 2019. годину.-ЛПА

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА

Годишњи план инспексијског надзора за 2016. годину.

Годишњи план инспексијског надзора за 2017. годину.

Годишњи план инспексијског надзора за 2018. годину.

Годишњи план инспексијског надзора за 2019. годину.

ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ

Извештај о раду просветног инспектора за 2017. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2117. годину

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА

Надзор по издатој грађевинској дозволи и потврди о пријави радова

За редован инспекцијски надзор по Решењу у складу са чл.145 Закона о планирању и изградњи

За редован инспекцијски надзор по обавештењу о завршетку темеља

За редован инспекцијски надзор по завршеној конструкцији објекта

За редован инспекцијски надзор по издатој употребној дозволи за цео објекат или део објекта

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ САОБРАЋАЈНА ИНСПЕКЦИЈА

Контролна листа такси превоза на територији општине Нова Варош

Контролна листа јавни превоз ствари у унутрашнјем друмском саобраћају

Контролна листа градски и приградски превоз путника на територији општине Нова Варош I услови за обављање делатности

Контролна листа градски и приградски превоз путника на територији општине нова варош II услови за обављање делатности

Контролна листа ванлинијски превоз путника (впп)

Контролна листа управљање, одржавање и заштита улица и општинских путева I део - управљање и одржавање

Контролна листа управљање, одржавање и заштита улица и општинских путева КЛ 7

Контролна листа управљање, одржавање и заштита улица и општинских путева КЛ 8

Контролна листа управљање, одржавање и заштита улица и општинских путева КЛ 9

Контролна листа превоз терета за сопствене потребе у друмском саобраћају КЛ 10

Контролна листа превоз путника за сопствене потребе у друмском саобраћају КЛ 11

Контролна листа:такси превоз на територији општине Нова Варош

ОБАВЕШТЕЊА САОБРАЋАЈНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

Такси превоз - обавештење о продужетку рока

Решење о испуњавању прописаних услова за обављање пракичног испита за возаче

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Контролна листа:ЗАШТИТА ОД БУКЕ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ

Контролна листа:ЗАШТИТА ОД НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА-1

Контролна листа:ЗАШТИТА ОД НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА-2

Контролна листа:ЗАШТИТА ОД НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА-3

Контролна листа:ЗАШТИТА ОД НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА-4

Контролна листа за документацију

Контролна листа за складиштење отпада

Контролна листа за третман отпада

Контролна листа за третман отпада инсинерацијом и консинерацијом

Контролна листа за третман отпадних уља за добијање или производњу горива у енергетским или индустријским постројењима

Контролна листа за отпадна уља

Контролна листа за отпадну гуму

Контролна листа:Достава података о Закону о заштити животне средине

Контролна листа:Студија о процени утицаја

Контролна листа:Заштита ваздуха