Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Заштита животне средине
Заштита животне средине

РЕШЕЊЕ - Радио базна станица

Ел. пошта Штампа ПДФ

Општинска управа Нова Варош, Одељење за  послове инспекције, на основу члана 10. став 4. Закона о процени утицаја на животну средину ( "Сл. гласник РС" бр. 135/04 и 36/09), члана 136, 140, 141 Закона о општем управном поступку ( "Службени гласник РС", број 18/16,  95/18-аутентично тумачење и 2/2023-Одлука УС), у поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта – Радио базна станица на локацији «KG3512_01 UE_Nova_Varos_Opstina», на катастарској парцели број 918/1 КО Нова Варош, спроведеном на захтев носиоца пројекта  предузећа  „А1 Србија“ д.о.о. Београд, Милутина Миланковића 1ж, Београд, број захтева 501-18/2023-13 од 14.06.2023.године, доноси

  Р Е Ш Е Њ Е 

I  УТВРЂУЈЕ СЕ да за пројекат –  Радио базна станица на локацији «KG3512_01 UE_Nova_Varos_Opstina», на катастарској парцели бр.918/1 КО Нова Варош, GSM900/UMTS2100/LTE1800/LTE800/LTE2100 мреже јавних мобилних комуникација оператера „А1 Србија“ д.о.о. Београд, није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину уз примену одговарајућих услова и мера заштите животне средине у складу са посебним прописима. 

           II  Носилац пројекта може приступити реализацији пројекта из тачке I овог решења у складу са важећим техничким нормативима и стандардима прописаним за ту врсту активности, уз обавезу да при постављању предметне станице  примени посебне мере и услове које су утврдили други овлашћени органи и организације, а посебно оне које се односе на електромагнетно зрачење.

Опширније...
 

Решење о процени утицаја на животну средину пријекта „Складиштење и третман неопасног отпада – млевење грађевинског отпада и калибрација електрофилтерског летећег пепела“, на катастарској парцели број 114, КО Дражевићи, Нова Варош

Ел. пошта Штампа ПДФ

На основу члана 2, тачка 2, алинеја 3, члана 3, став 1 члана 10 Закона о процени утицаја на животну средину ( "Сл. гласник РС" бр. 135/04 и 36/09), члана 136 Закона о општем управном поступку ( "Службени гласник РС", број 18/16, 95/18-аутентично тумачење и 2/2023 – Одлука УС), у поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројектa „Складиштење и третман неопасног отпада – млевење грађевинског отпада и калибрација електрофилтерског летећег пепела“, на катастарској парцели број 114 КО Дражевићи, Нова Варош, спроведеном на захтев носиоца пројекта предузећа „Сложна браћа Зоран и Неле“ доо , Дрмановићи, начелник Општинске управе општине Нова Варош доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I УТВРЂУЈЕ СЕ да за пројекат „Складиштење и третман неопасног отпада – млевење грађевинског отпада и калибрација електрофилтерског летећег пепела“, на катастарској парцели број 114, КО Дражевићи, Нова Варош, чији је носилац предузеће „Сложна браћа Зоран и Неле“ доо , Дрмановићи, , НИЈЕ ПОТРЕБНА процена утицаја на животну средину, односно НИЈЕ ПОТРЕБНА израда студије о процени утицаја на животну средину.

Опширније...
 

Решење о процени утицаја на животну средину пријекта „Складиштење и третман неопасног отпада – млевење грађевинског отпада и калибрација електрофилтерског летећег пепела“ на катастарској парцели број 116, КО Дражевићи, Нова Варош

Ел. пошта Штампа ПДФ

На основу члана 2, тачка 2, алинеја 3, члана 3, став 1 члана 10 Закона о процени утицаја на животну средину ( "Сл. гласник РС" бр. 135/04 и 36/09), члана 136 Закона о општем управном поступку ( "Службени гласник РС", број 18/16, 95/18-аутентично тумачење и 2/2023 – Одлука УС), у поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројектa „Складиштење и третман неопасног отпада – млевење грађевинског отпада и калибрација електрофилтерског летећег пепела“, на катастарској парцели број 116 КО Дражевићи, Нова Варош, спроведеном на захтев носиоца пројекта Smart Recycling doo, Београд, Зрењанински пут 132 Б, начелник Општинске управе општине Нова Варош доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I УТВРЂУЈЕ СЕ да за пројекат „Складиштење и третман неопасног отпада – млевење грађевинског отпада и калибрација електрофилтерског летећег пепела“, на катастарској парцели број 116, КО Дражевићи, Нова Варош, чији је носилац Smart Recycling doo, Београд, Зрењанински пут 132 Б, НИЈЕ ПОТРЕБНА процена утицаја на животну средину, односно НИЈЕ ПОТРЕБНА израда студије о процени утицаја на животну средину.

Опширније...
 


Страна 1 од 12

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?