Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Заштита животне средине
Заштита животне средине

ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

Ел. пошта Штампа ПДФ

Општинска управа општине Нова Варош, на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 36/09), објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

Носилац пројекта, предузеће „Сложна браћа Зоран и Неле” дoo , Дрмановвићи,  Нова Варош,  поднело је Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта – Складиштење и третман неопасног отпада (млевење грађевинског отпада и калибрација електрофилтерског летећег пепела), на катастарској  парцели  број 114,  КО Дражевићи.

Подаци и документација из захтева носиоца пројекта могу се добити на увид у просторијама Општинске управе Нова Варош, канцеларија 311, у периоду  19.05.2023. до 02.06.2023.године, у времену 11-14 часова.

Сви заинтересовани, у року од 10 дана од објављивања овог обавештења, могу доставити своја мишљења и предлоге у писаној форми на адресу: Општинска управа Нова Варош, 31320, Карађорђева број 32.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3 овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност на званичној интернет страници општине.

ОПШТИНСКА УПРАВА

НОВА ВАРОШ

 

ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

Ел. пошта Штампа ПДФ

Општинска управа општине Нова Варош, на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 36/09), објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

Носилац пројекта, предузеће „Smart Recyclling” doo ,Београд,  поднело је Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта – Складиштење и третман неопасног отпада (млевење грађевинског отпада и калибрација електрофилтерског летећег пепела), на катастарској  парцели  број 116,  КО Дражевићи.

Подаци и документација из захтева носиоца пројекта могу се добити на увид у просторијама Општинске управе Нова Варош, канцеларија 311, у периоду  19.05.2023. до 02.06.2023.године, у времену 11-14 часова.

Сви заинтересовани, у року од 10 дана од објављивања овог обавештења, могу доставити своја мишљења и предлоге у писаној форми на адресу: Општинска управа Нова Варош, 31320, Карађорђева број 32.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3 овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност на званичној интернет страници општине.

ОПШТИНСКА УПРАВА

НОВА ВАРОШ

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта „Радио базна станица UEU128 UEL128 UEO128 UEJ128 Нова Варош 2“

Ел. пошта Штампа ПДФ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта „Радио базна станица UEU128 UEL128 UEO128 UEJ128 Нова Варош 2“

Телеком Србија  поднео је Општинској управи Захтев за одлучивање о потреби утицаја на животну средину пројекта „Радио базна станица UEU128 UEL128 UEO128 UEJ128 Нова Варош 2“

 

Локација: Кат.парцела број 918,   КО Нова Варош.

Локација базне станице је на адреси Карађорђева 32, у Новој Вароши, на згради општине. На предметној локацији UEU128 UEL128 UEO128 UEJ128 Нова Варош 2 (општина) је тросекторски антенски систем са азимутима 800, 1800 и 2600 за  системе LТЕ800/LТЕ1800/UMTS2100/LTE2100.            

Увид у поднети захтев и документацију заинтересовани грађани и организације могу извршити сваког радног дана 10 – 14 часова у просторијама инспекције, у периоду 13.04.2023. – 25.04.2023.године, зграда Општинске управе,  Карађорђева 32, 3.спрат, канц. 311

Рок за достављање мишљења и предлога  је 26.април 2023.године.

 

       У Новој Вароши                                                                         Општинска управа

       12.04.2023.године.                                                                         Нова Варош

                                                                                                     

 

 


Страна 4 од 14

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?