Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Заштита животне средине
Заштита животне средине

Обавештење о донетом решењу - ТСЦ "Златар"

Ел. пошта Штампа ПДФ

ОПШТИНСКА УПРАВА НОВА ВАРОШ

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ

ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

На захтев носиоца пројекта ТСЦ "Златар" из Нове Вароши, ул. Карађорђева 36, бр.501-47/2012-08 од 13.09.2012.године, Општинска управа Нова Варош, спровела је поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта реконструкције просторија ОШ у Буковику, чија је локација на кат. парцели бр. 2681 КО Буковик, општина Нова Варош.

У спроведеном поступку донето је Решење да за предметни пројекат није потребна процена утицаја на животну средину.

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта, података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему је утврђено да се предметни пројекат не налази на Листи И и Листи ИИУредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Сл.гласник РС" бр.114/08).

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у садржину донетог решења од 16.10.2012. до 26.10.2012.године у згради општине Нова Варош, канцеларија бр.313, радним данима од 10 до 14 часова.

Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

16. октобар 2012.

 

Обавештење о поднетом захтеву - ОШ Буковик

Ел. пошта Штампа ПДФ

 

ОПШТИНСКА УПРАВА НОВА ВАРОШ

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА

 

Надлежни орган општинске управе Нова Варош обавештава јавност да се Туристичко- спортски центар "Златар", Карађорђева 36, из Нове Вароши,као носилац пројекта  обратио са захтевом овом органу бр.136 од 13.09.2012.године за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину Пројекта реконструкције просторија ОШ у Буковику, чија је локација  на кат.парцели бр.2681 КО  Буковик, општина Нова Варош.   

Обавештавамо заинтересовану јавност да се увид у садржину поднетог захтева може извршити радним данима од 10 до 14 часова у згради општине Нова Варош, улица Карађорђева бр. 32, канцеларија 313.

Рок за увид и достављање мишљења и предлога је 23.09.2012. године.Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Обавештење се објављује на основу члана 10.и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр.135/04 и  36/09). 

13. септембар 2012.

 

 

Обавештење о донетом решењу - ЈП "3.септембар"

Ел. пошта Штампа ПДФ

ОПШТИНСКА УПРАВА НОВА ВАРОШ

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ О ИЗДАВАЊУ ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА САКУПЉАЊЕ И ТРАНСПОРТ НЕОПАСНОГ ОТПАДА

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

 

Општинска управа Нова Варош, обавештава јавност да је на захтев оператера, ЈП "3. септембар", из Нове Вароши, ул. Карађорђева 114, издата интегрална дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији општине Нова Варош.          

У спроведеном поступку донето је Решење број 501-33/2012-08 од 21.08.2012. године, којим се оператеру ЈП "3. септембар", из Нове Вароши, ул. Карађорђева 114, издаје дозвола за обављање делатности сакупљања и транспорта неопасног отпада на територији општине Нова Варош (папирна и картонска амбалажа - 15 01 01, пластична амбалажа - 15 01 02, метална амбалажа - 15 01 04, стаклена амбалажа - 15 01 07, папир и картон - 20 01 01, стакло - 20 01 02, пластика - 20 01 39, метали 20 01 40).

Дозвола је уписана у Локални регистар издатих дозвола под редним бројем 003.

Представници заинтересоване јавности, органа и организација могу извршити увид сваког радног дана од 10 до 14 часова у згради општине Нова Варош, канцеларија 313 и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине Републике Србије,а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење се објављује на основу члана 69. Закона о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/09 и 88/10).

24. август 2012. 

 


Страна 4 од 7

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?