Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Заштита животне средине Решење о процени утицаја на животну средину пријекта „СТАЦИОНАРНА МОНТАЖНА БАЗА ЗА ПРОИЗВОДЊУ БЕТОНА“

Решење о процени утицаја на животну средину пријекта „СТАЦИОНАРНА МОНТАЖНА БАЗА ЗА ПРОИЗВОДЊУ БЕТОНА“

Ел. пошта Штампа ПДФ

На основу члана 2, тачка 2, алинеја 3, члана 3, став 1 члана 10 Закона о процени утицаја на животну средину ( "Сл. гласник РС" бр. 135/04 и 36/09), члана 136 Закона о општем управном поступку ( "Службени гласник РС", број 18/16 и 95/18), у поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројектa „СТАЦИОНАРНА МОНТАЖНА БАЗА ЗА ПРОИЗВОДЊУ БЕТОНА“, на катастарској парцели број 3390 са манипулативним површинама на катастарским парцелама 3392/1 и 3393/3, све КО Бистрица, Нова Варош, спроведеном на захтев носиоца пројекта Општине Нова Варош, Карађорђева број 32, начелник Општинске управе општине Нова Варош доноси

Р Е Ш Е Њ Е

УТВРЂУЈЕ СЕ да за пројекат „СТАЦИОНАРНА МОНТАЖНА БАЗА ЗА ПРОИЗВОДЊУ БЕТОНА“, на катастарској парцели број 3390, КО Бистрица, са манипулативним површинама на катастарским парцелама 3392/1 и 3393/3, КО Бистрица, Нова Варош, чији је носилац Дулановић Мирјана , Магистрални пут 73, Нова Варош, НИЈЕ ПОТРЕБНА процена утицаја на животну средину, односно НИЈЕ ПОТРЕБНА израда студије о процени утицаја на животну средину.

Утврђују се мере и минимални услови заштите животне средине које је носилац пројекта дужан да примени

 Цео текст решења можете погледати овде.

 

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?