Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Заштита животне средине
Заштита животне средине

Обавештење о поднетом захтеву - ЈП "3. септембар"

Ел. пошта Штампа ПДФ

 

ОПШТИНСКА УПРАВА НОВА ВАРОШ

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА САКУПЉАЊЕ И ТРАНСПОРТ НЕОПАСНОГ ОТПАДА

 

Надлежни орган обавештава јавност да је оператер, ЈП "3. септембар", Карађорђева 114, Нова Варош, дана 25.07.2012. године поднео захтев за издавање дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији општине Нова Варош.

Обавештавамо заинтересовану јавност да се увид у садржину поднетог захтева може извршити радним данима од 10 до 14 часова у згради општине Нова Варош, улица Карађорђева бр. 32, канцеларија 313.

Рок за увид и достављање мишљења и предлога је 16.08.2012. године.

Обавештење се објављује на основу члана 69. Закона о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/09 и 88/10).

 

Обавештење о донетом решењу - "Златар шпед"

Ел. пошта Штампа ПДФ

Општина Нова Варош

www.novavaros.rs

 

ОПШТИНСКА УПРАВА НОВА ВАРОШ 

објављује 

OБАВЕШТЕЊЕ 

О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

На захтев носиоца пројекта број 501-16/2012-08, предузећа "Златар шпед" д.о.о. Вранеша, Нова Варош, Општинска управа Нова Варош, спровела је поступак одлучивања о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину Пројекта бензинска станица Вранеша на кат. пар. бр. 544 КО Вранеша, СО Нова Варош.

У спроведеном поступку донето је Решење да за предметни пројекат није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину. Наведеним решењем прописани су минимални услови и мере које се односе на спречавање, смањење и отклањање сваког штетног утицаја на животну средину, а које носилац пројекта мора испоштовати у току експлоатације пројекта. 

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта  и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 114/08). 

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству животне средине, рударства и просторног планирања, а подноси се преко првостепеног органа. 

Обавештење се објављује на основу члана 10. став 7. и члана 29.Закона о процени утицаја на животну средину("Сл. гласник РС", бр.135/04 и36/09).

 

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину "Теленор"

Ел. пошта Штампа ПДФ

 

           Носилац пројекта,предузеће "ТЕЛЕНОР" д.о.о. из Београда, Омладинских бригада 90, поднео је Општинској управи Нова Варош, захтев бр. 501-7/2012-08 од 04.04.2012. године, за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину Пројекта базне станице мобилне телефоније "Нова Варош 2". Локација  предметне базне станице је на кат. пар. бр. 1242/2 КО Нова Варош, на димњаку фабрике трикотаже "Слобода", Борисављевића сокак бр. 7 у Новој Вароши.

          Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у садржину наведеног захтева од12.04.2012. до 22.04.2012. године у згради општине Нова Варош, канцеларија бр. 313, радним данима од 10 до 14 часова.

          Обавештење се објављује на основу чл. 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 36/09).

 


Страна 5 од 7

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?