Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Документа Документа Документа Општине Нова Варош

ДОКУМЕНТА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

Информатор о раду општине Нова Варош

Статут општине Нова Варош

Пословник о раду Скупштине општине Нова Варош

Правилник о систематизацији радних места у Општинској управи - донет 26.03.2019. године

Кадровски план општине Нова Варош

Стратегија локалног одрживог развоја општине Нова Варош за период 2010. -2020. годинe

Извештај о реализацији Стратегије локалног одрживог развоја општине Нова Варош за период 2010-2020. године

План капиталних инвестиција општине Нова Варош за период 2016-2020. године

Уговор о оснивању "Регионалне санитарне депоније БАЊИЦА доо", Нова Варош

Пословник о раду савета за здравље

Пословник о раду Жалбене комисије

Пословник о измени и допуни пословника о раду жалбене комисије општине Нова Варош

План јавних набавки за 2017. годину.

План јавних набавки за 2018. годину

План јавних набавки за 2019. годину

План јавних набавки за 2020. годину

План јавних набавки за 2020. годину - 14.08.2020

План јавних набавки за 2020. годину - 16.10.2020

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у општинској управи општине Нова Варош

Кодекс понашања запослених у Општинској управи Нова Варош

Годишњи програм заштите, уређења, и коришћења пољопривредног земљишта за 2018. годину

Годишњи програм заштите, уређења, и коришћења пољопривредног земљишта за 2019. годину

Годишњи програм заштите, уређења, и коришћења пољопривредног земљишта за 2020. годину

Цене закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Нова Варош

ОДЛУКЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

Одлука о месним заједницама на територији Општине Нова Варош 2019.

Одлука о одређивању назива улица и засеока 2019.

Одлука о организацији Општинске управе Нова Варош 2017.

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА МЛАДЕ 2014-2019

Одлука о усвајању локалног акционог плана за младе 2014-2019

Локални акциони план за младе 2014-2019

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА

Акциони план запошљавања општине Нова Варош за 2018. годину

Акциони план запошљавања општине Нова Варош за 2019. годину

ПРАВИЛНИЦИ

Правилник о начину и критеријумима за остваривање права на доделу средстава из буџета општине Нова Варош за финансирање/суфинансирање трошкова програма и пројеката удружења грађана са територије општине Нова Варош

Правилник за доделу буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката Верских заједница које делују на територији општине Нова Варош

Правилник о начину и критеријумима за остваривање права на доделу средстава из буџета општине Нова Варош за суфинансирање пројеката за подршку развоја омладинског и женског предузетништва

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у општинској управи Нова Варош

ЗАКУП ЗЕМЉИШТА

Почетне цене закупа пољопривредног земљишта у државној својини натериторији општине Нова Варош у првом кругу

 

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?