Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Документа Документа Документа Општине Нова Варош

СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

23. СЕДНИЦA СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

Дневни ред

 24. СЕДНИЦA СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

Дневни ред

Одлуке можете преузети овде.

СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

36. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

Дневни ред

Решења и закључке можете преузети овде

37. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

Дневни ред

Решења и закључке можете преузети овде.

38. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

Дневни ред

Решења и закључке можете преузети овде

39. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

Дневни ред

Решења и закључке можете преузети овде.

40. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

Дневни ред

Решења и закључке можете преузети овде.

41. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

Дневни ред

Решења и закључке можете преузети овде.

42. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

Дневни ред

Решења и закључке можете преузети овде.

43. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

Дневни ред

Решења и закључке можете преузети овде.

44. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

Дневни ред

Решења и закључке можете преузети овде.

45. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

Дневни ред

Решења и закључке можете преузети овде.

46. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

Дневни ред

Решења и закључке можете преузети овде.

47. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

Дневни ред

Решења и закључке можете преузети овде.

48. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

Дневни ред

Решења и закључке можете преузети овде.

49. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

Дневни ред

Решења и закључке можете преузети овде.

50. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

Дневни ред

Решења и закључке можете преузети овде.

РЕШЕЊА О ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

Решења о финансирању програма у области спорта на територији општине Нова Варош у 2024. години

ДОКУМЕНТА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

Информатор о раду општине Нова Варош

Информатор о раду општине Нова Варош-архива

Статут општине Нова Варош

Пословник о раду Скупштине општине Нова Варош

Правилник о систематизацији радних места у Општинској управи - донет 17.03.2023. године

Кадровски план општине Нова Варош

Стратегија локалног одрживог развоја општине Нова Варош за период 2010. -2020. годинe

Извештај о реализацији Стратегије локалног одрживог развоја општине Нова Варош за период 2010-2020. године

План капиталних инвестиција општине Нова Варош за период 2016-2020. године

Уговор о оснивању "Регионалне санитарне депоније БАЊИЦА доо", Нова Варош

Пословник о раду савета за здравље

Пословник о раду Жалбене комисије

Пословник о измени и допуни пословника о раду жалбене комисије општине Нова Варош

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

План јавних набавки за 2017. годину.

План јавних набавки за 2018. годину

План јавних набавки за 2019. годину

План јавних набавки за 2020. годину

План јавних набавки за 2020. годину - 14.08.2020

План јавних набавки за 2020. годину - 16.10.2020

План јавних набавки за 2020. годину - 23.10.2020

План јавних набавки за 2020. годину - 05.11.2020

План јавних набавки за 2020. годину - 18.11.2020

План јавних набавки за 2020. годину - 27.11.2020

План јавних набавки за 2020. годину - 07.12.2020

План јавних набавки за 2020. годину - 25.12.2020

План јавних набавки за 2020. годину - 30.12.2020

План јавних набавки за 2021. годину

План јавних набавки за 2021. годину - 28.01.2021

План јавних набавки за 2021. годину - 26.02.2021

План јавних набавки за 2021. годину - 24.03.2021

План јавних набавки за 2021. годину - 20.04.2021

План јавних набавки за 2021. годину - 01.06.2021

План јавних набавки за 2021. годину - 23.06.2021

План јавних набавки за 2021. годину - 15.07.2021

План јавних набавки за 2021. годину - 06.08.2021

План јавних набавки за 2021. годину - 20.08.2021

План јавних набавки за 2021. годину - 27.08.2021

План јавних набавки за 2021. годину - 23.09.2021

План јавних набавки за 2021. годину - 05.10.2021

План јавних набавки за 2021. годину - 09.11.2021

План јавних набавки за 2021. годину - 22.11.2021

План јавних набавки за 2021. годину - 13.12.2021

План јавних набавки за 2022. годину

План јавних набавки за 2022. годину - 21.02.2022

План јавних набавки за 2022. годину - 17.03.2022

План јавних набавки за 2022. годину - 30.03.2022

План јавних набавки за 2022. годину - 18.04.2022

План јавних набавки за 2022. годину - 04.05.2022

План јавних набавки за 2022. годину - 01.06.2022

План јавних набавки за 2022. годину - 06.06.2022

План јавних набавки за 2022. годину - 24.06.2022

План јавних набавки за 2022. годину - 07.07.2022

План јавних набавки за 2022. годину - 21.07.2022

План јавних набавки за 2022. годину - 05.08.2022

План јавних набавки за 2022. годину - 26.08.2022

План јавних набавки за 2022. годину - 07.09.2022

План јавних набавки за 2022. годину - 15.09.2022

План јавних набавки за 2022. годину - 11.10.2022

План јавних набавки за 2022. годину - 21.10.2022

План јавних набавки за 2022. годину - 02.11.2022

План јавних набавки за 2022. годину - 21.11.2022

План јавних набавки за 2022. годину - 05.12.2022

План јавних набавки за 2023. годину

План јавних набавки за 2023. годину - 02.03.2023

План јавних набавки за 2023. годину - 18.04.2023

План јавних набавки за 2023. годину - 25.05.2023

План јавних набавки за 2023. годину - 31.05.2023

План јавних набавки за 2023. годину - 12.06.2023

План јавних набавки за 2023. годину - 14.06.2023

План јавних набавки за 2023. годину - 12.07.2023

План јавних набавки за 2023. годину - 21.07.2023

План јавних набавки за 2023. годину - 10.08.2023

План јавних набавки за 2023. годину - 16.08.2023

План јавних набавки за 2023. годину - 31.08.2023

План јавних набавки за 2023. годину - 15.09.2023

План јавних набавки за 2023. годину - 10.10.2023

План јавних набавки за 2023. годину - 08.11.2023

План јавних набавки за 2023. годину - 13.11.2023

План јавних набавки за 2023. годину - 27.11.2023

План јавних набавки за 2023. годину - 06.12.2023

План јавних набавки за 2024. годину

План јавних набавки за 2024. годину - 14.03.2024

План јавних набавки за 2024. годину - 05.04.2024

ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ

Измена План јавних набавки за 2022. годину - 18.04.2022

Измена План јавних набавки за 2022. годину - 04.05.2022

Измена План јавних набавки за 2022. годину - 01.06.2022

Измена План јавних набавки за 2022. годину - 06.06.2022

Измена План јавних набавки за 2022. годину - 24.06.2022

Измена План јавних набавки за 2022. годину - 07.07.2022

Измена План јавних набавки за 2022. годину - 21.07.2022

Измена План јавних набавки за 2022. годину - 05.08.2022

Измена План јавних набавки за 2022. годину - 26.08.2022

Измена План јавних набавки за 2022. годину - 07.09.2022

Измена План јавних набавки за 2022. годину - 15.09.2022

Измена План јавних набавки за 2022. годину - 11.10.2022

Измена План јавних набавки за 2022. годину - 21.10.2022

Измена План јавних набавки за 2022. годину - 02.11.2022

Измена План јавних набавки за 2022. годину - 21.11.2022

Измена План јавних набавки за 2022. годину - 05.12.2022

Измена План јавних набавки за 2023. годину

Измена План јавних набавки за 2023. годину - 02.03.2023

Измена План јавних набавки за 2023. годину - 18.04.2023

Измена План јавних набавки за 2023. годину - 25.05.2023

Измена План јавних набавки за 2023. годину - 31.05.2023

Измена План јавних набавки за 2023. годину - 12.06.2023

Измена План јавних набавки за 2023. годину - 14.06.2023

Измена План јавних набавки за 2023. годину - 12.07.2023 

Измена План јавних набавки за 2023. годину - 21.07.2023

Измена План јавних набавки за 2023. годину - 10.08.2023

Измена План јавних набавки за 2023. годину - 16.08.2023

Измена План јавних набавки за 2023. годину - 31.08.2023

Измена План јавних набавки за 2023. годину - 15.09.2023

Измена План јавних набавки за 2023. годину - 10.10.2023

Измена План јавних набавки за 2023. годину - 08.11.2023

Измена План јавних набавки за 2023. годину - 13.11.2023

Измена План јавних набавки за 2023. годину - 27.11.2023

Измена План јавних набавки за 2023. годину - 06.11.2023

Измена План јавних набавки за 2024. годину

Измена План јавних набавки за 2024. годину - 14.03.2024

Измена План јавних набавки за 2024. годину - 05.04.2024

КОДЕКС ПОНАШАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

Кодекс понашања запослених у Општинској управи Нова Варош

ГОДИШЊИ ПРОГРАМИ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА, И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

Годишњи програм заштите, уређења, и коришћења пољопривредног земљишта за 2018. годину

Годишњи програм заштите, уређења, и коришћења пољопривредног земљишта за 2019. годину

Годишњи програм заштите, уређења, и коришћења пољопривредног земљишта за 2020. годину

Годишњи програм заштите, уређења, и коришћења пољопривредног земљишта за 2021. годину

Годишњи програм заштите, уређења, и коришћења пољопривредног земљишта за 2022. годину

Годишњи програм заштите, уређења, и коришћења пољопривредног земљишта за 2024. годину

Преглед површина пољопривредног земљишта ГП 2023

Цене закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Нова Варош

ОДЛУКЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

Одлука о месним заједницама на територији Општине Нова Варош 2019.

Одлука о одређивању назива улица и засеока 2019.

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА МЛАДЕ 2014-2019

Одлука о усвајању локалног акционог плана за младе 2014-2019

Локални акциони план за младе 2014-2019

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА

Акциони план запошљавања општине Нова Варош за 2018. годину

Акциони план запошљавања општине Нова Варош за 2019. годину

Акциони план запошљавања општине Нова Варош за 2021. годину

 

ЛОКАЛНИ ПРОГРАМ ЗАПОШЉАВАЊА

Акциони програм запошљавања општине Нова Варош за 2024 - 2026. године

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ

Локални акциони план за родну равноправност 2022-2025. година

ПРАВИЛНИЦИ

Правилник о начину и критеријумима за остваривање права на доделу средстава из буџета општине Нова Варош за финансирање/суфинансирање трошкова програма и пројеката удружења грађана са територије општине Нова Варош

Правилник за доделу буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката Верских заједница које делују на територији општине Нова Варош

Правилник о начину и критеријумима за остваривање права на доделу средстава из буџета општине Нова Варош за суфинансирање пројеката за подршку развоја омладинског и женског предузетништва

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у општинској управи Нова Варош

Правилник о ближем уређењу планирања Јавних набавки, спровођења поступака Јавних набавки и праћења извршења уговора о набавкама

Правилник о ближем уређењу спровођења поступака набавки на које се закон о Јавним набавкама не примењује

ЗАКУП ЗЕМЉИШТА

Почетне цене закупа пољопривредног земљишта у државној својини натериторији општине Нова Варош у првом кругу

 

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?