Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Вести
Вести

Одлука о додели награда најуспешнијим студентима које се додељују поводом Дана општине Нова Варош 01.11.2023.г.

Ел. пошта Штампа ПДФ

На основу члана 9. Правилника о критеријумима за доделу новчаних награда студентима и ућеницима са територије општине Нова Варош поводом Дана општине, број 06-71/7-2018-02 од 31.08.2018. године, Комисија за доделу новчаних награда најуспешнијим студентима и учениицима са територије општине Нова Варош, које се додељују поводом Дана општине 01.11.2023, донела је следећу

ОДЛУКУ

о додели награда најуспешнијим студентима које се додељују поводом Дана општине Нова Варош

I Након утврђивања испуњености услова међу пријављеним кандидатима, у складу са чланом 6. Правилника о критеријумима за доделу новчаних награда студентима и ученицима са територије општине Нова Варош поводом Дана општине додељује се следећим студентима:

 Цео текст одлуке као и листу студената којима се додељују награде можете погледати овде.

 

Дан општине Нова Варош - 01.11.2023.

Ел. пошта Штампа ПДФ

Плакат2023

 

Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Нова Варош за 2023. годину

Ел. пошта Штампа ПДФ

На основу Закона о потврђивању споразума о зајму (Пројекат „Чиста енергија и енергетска ефикасности за грађане у Србији“) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој („Службени гласник РС - Међународни уговориˮ, број 6/22), Уговора о суфинансирању програма енергетске санације породичних кућа и станова који спроводи општина Нова Варош, члана 18. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа и станова у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасности за грађане у Србији“, Јавног позива за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације  породичних кућа и станова на територији општине Нова Варош  и Одлуке Општинског већа општине Нова Варош  о расписивању  јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова  број 312-11/1/2023-01 од 18.09.2023.године  објављује се

ЈАВНИ ПОЗИВ

за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине  Нова Варош за 2023. годину

У складу са чланом 18. Правилника расписује се Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Нова Варош  за 2023. годину ( у даљем тексту: Јавни позив). Мере енергетске санације спроводе се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката. 

 

Циљ спровођења мера енергетске санације породичних кућа и станова је унапређење енергетске ефикасности у стамбеном сектору и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији општине Нова Варош.

Опширније...
 

Конкурс за доделу 2 (две) стипендије студентима са територије општине Нова Варош за школску 2023/2024. годину.

Ел. пошта Штампа ПДФ

Задужбина „Петар Мандић“, институција која негује успомену на претке Николе Тесле, расписује

Конкурс

за доделу 2 (две) стипендије студентима са територије општине Нова Варош за школску 2023/2024. годину.

Услови за пријаву на конкурс за доделу стипендије

Услов да се пријавe на конкурс за доделу стипендије, у складу са Статутом Задужбине „Петар Мандић“, имају студенти:

који су уписани у текућој школској години на студије техничких или других наука, који нису у радном односу,

држављани Републике Србије, који су са територије општине Нова Варош или пореклом из те општине, који показују интересовање за лик и дело Николе Тесле.

Напомена за студенте из осетљивих друштвених група:

Студенти из осетљивих друштвених група (студенти без родитељског старања, из једнородитељске породице, студенти са инвалидитетом, студенти са хроничним или ретким болестима) могу поднети доказ о таквом статусу и у случају истог броја бодова у коначном рангирању могу остварити предност.

Опширније...
 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Ел. пошта Штампа ПДФ

На основу члана 6. Правилника о установљењу награда и других признања општине Нова Варош („Службени лист општине Нова Варош“,број 14/2018) и Правилника о критеријуму за доделу новчаних награда студентима и ученицима са територије општине Нова Варош поводом Дана општине („Службени лист општине Нова Варош“, број 14/2018), Комисија за доделу  новчаних награда студентима и ученицима  општине Нова Варош, доноси

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Тачка III Конкурса за доделу новчаних награда најуспешнијим студентима и ученицима школа са територије општине Нова Варош, које се додељују поводом Дана општине  01.11.2023.године због продуженог рока за упис у школску 2023/2024 годину, мења се и гласи:

„ Рок за достављање пријава  је 25.10.2023.године“.

У осталом делу конкурс остаје не промењен.

КОМИСИЈА

ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И ДРУГИХ

ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

 06.10.2023.године

Нова Варош

 

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу стамбених објеката за повремени боравак на кат. парц. бр.49/9 КО Брдо, општина Нова Варош

Ел. пошта Штампа ПДФ

У складу са чл. 60. - 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС и 24/11 ,132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 9/2020, 52/2021 и 62/2023) и члана 2. и 3. Правилника о начину јавне презентације Урбанистичког пројекта (''Службени гласник РС'', број 43/10),

ОГЛАШАВА

Ј А В Н И   П О З И В

ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ 

Урбанистичког  пројекта за изградњу стамбених објеката за повремени боравак

на кат. парц. бр.49/9 КО Брдо, општина Нова Варош

Подносилaц захтева за потврду предметног Урбанистичког пројекта je: Вера Крсмановић, ул.Петра Драпшина 26, Бачко Добро Поље.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког изградње за изградњу стамбених објеката за повремени боравак на кат.парц.бр.49/9 КО Брдо, општина Нова Варош, одржаће се у трајању од 7 дана, тј. ОД 06.10.2023.  ДО  12.10.2023.г. У ЗГРАДИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ, У КАНЦЕЛАРИЈИ БР.411, УЛИЦА КАРАЂОРЂЕВА БР.32, РАДНИМ ДАНОМ ОД 9:00 ДО 14:00 ЧАСОВА.

Опширније...
 


Страна 7 од 102

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?