Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Вести
Вести

Обавештење

Ел. пошта Штампа ПДФ

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

На основу одлуке о општем уређењу, чистоћи и комуналној хигијени на територији општине Нова Варош, дана 26.03.2024. године, по налогу Општинске управе и комуналног инспектора, вршиће се уклањање одбачених предмета, ствари и кабастог отпада са јавних површина. 

Позивамо грађане да до уторка 26.03.2024. године, одложе дотрајале предмете, ствари и кабасти отпад на то предвиђено место тј. поред контејнера у својим насељима. 

Молимо грађане да у будућем периоду, а после уклањања напред наведеног, отпад одлажу на прописан начин јер у супротном биће санкционисани.

КОМУНАЛНИ  ИНСПЕКТОР

Ненад Вјетровић

 

Kонкурс за доделу бесповратних средстава за развој пластеничке производње на територији општине Нова Варош у 2024.години

Ел. пошта Штампа ПДФ

У складу са уговором о сарадњи закљученим између општине Нова Варош и Фондације Ана и Владе Дивац, а у оквиру пројекта  “Дивац пољопривредни фондови – Нова Варош 2024.” - Фондација “Ана и Владе Дивац” у сарадњи са општином Нова Варош,  расписује:

KОНKУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ ПЛАСТЕНИЧKЕ ПРОИЗВОДЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ У 2024.ГОДИНИ

Kонкурсом је планирана подршка пољопривредницима, који имају регистровано пољопривредно газдинство на територији општине Нова Варош, са циљем да оснаже породице на селу и да им се омогући економско јачање. Укупна расположива средства по овом конкурсу су 3,000.000,00 динара. 

Право учешћа на овом конкурсу имају:

-Физичка лица, носиоци регистрованог породичног пољопривредног газдинства са територије општине Нова Варош, са адресом становања на селу.

-Пољопривредници  који  желе да отпочну  или прошире свој посао везан  за пластеничку производњу

-Kоји су директно одговорни за припрему и реализацију посла, а не да делују у својству  посредника

Опширније...
 

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу зграде на гробљу – просторије за испраћај, на кат.парц.бр.438/4 КО Тиква, општина Нова Варош

Ел. пошта Штампа ПДФ

У складу са чл. 60. - 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС и 24/11 ,132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 9/2020, 52/2021 и 62/2023) и члана 2. и 3. Правилника о начину јавне презентације Урбанистичког пројекта (''Службени гласник РС'', број 43/10),

ОГЛАШАВА

Ј А В Н И   П О З И В

ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ 

Урбанистичког  пројекта за изградњу зграде на гробљу – просторије за испраћај, на кат.парц.бр.438/4 КО Тиква, општина Нова Варош

Подносилaц захтева за потврду предметног Урбанистичког пројекта je: Општина Нова Варош, ул.Карађорђева бр.32.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког изградње за изградњу зграде на гробљу – просторије за испраћај, на кат.парц.бр.438/4 КО Тиква, одржаће се у трајању од 7 дана, тј. ОД 15.03.2024.  ДО  21.03.2024.г. У ЗГРАДИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ, У КАНЦЕЛАРИЈИ БР.411, УЛИЦА КАРАЂОРЂЕВА БР.32, РАДНИМ ДАНОМ ОД 9:00 ДО 14:00 ЧАСОВА. 

Опширније...
 

Конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Општине Нова Варош у 2024. години

Ел. пошта Штампа ПДФ

На основу члана 20. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник Републике Србије“, број: 92/2023), Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи у области јавног информисања („Службени гласник РС" број 9/22), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС" број: 6/2024 ), Одлуке о буџету Општине Нова Варош за 2024. годину („Службени гласник “, број: 06-113/2/2023-02 од 21.12. 2023. године ), члана 68. Статута Општине Нова Варош („Сл. лист Општине Нова Варош“ бр. 04/2019 и 4/2020) и Одлуке о расписивању Конкурса за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Нова Варош  у 2024. Години,бр.06-20/2/2024-03 од 01.03.2024.године, Општинско веће Општине Нова Варош расписује:

КОНКУРС

за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Општине Нова Варош у 2024. години

1.Предмет конкурса

Предмет јавног конкурса је суфинансирање пројеката из области јавног информисања на територији Општине Нова Варош у 2024. години (у даљем тексту Конкурс).

Конкурс се расписује за производњу пројеката медијских садржаја:штампане медије, интернет медије, радио и телевизију.

Конкурс се расписује и средства се додељују за пројекте чија реализација може трајати до годину дана од дана доношења одлуке о додели средстава.

Приликом закључивања уговора са сваким корисником одређује се рок за реализацију пројекта, у складу са планом пројектних активности.

Опширније...
 

Саопштење за јавност

Ел. пошта Штампа ПДФ

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Сектор за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова, имајући у виду повећан број пожара на отвореном, хитно је наложио, преко својих организационих јединица, ступање у контакт са командантима штабова за ванредне ситуације на којима ће чланови бити упознати са тренутном ситуацијом везаном за повећање броја пожара на отвореном простору, опасностима које могу настати и на којима ће се предложити и покренути спровођење мера и активности за заштиту живота и имовине .

 Комплетно саопштење можете погледати овде.

 

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу стамбених објеката на кат. парц. бр.429/1 и 432 КО Дрмановићи, општина Нова Варош

Ел. пошта Штампа ПДФ

У складу са чл. 60. - 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС и 24/11 ,132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 9/2020, 52/2021 и 62/2023) и члана 2. и 3. Правилника о начину јавне презентације Урбанистичког пројекта (''Службени гласник РС'', број 43/10),

ОГЛАШАВА

Ј А В Н И   П О З И В

ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ 

Урбанистичког  пројекта за изградњу стамбених објеката

на кат. парц. бр.429/1 и 432 КО Дрмановићи, општина Нова Варош

Подносилaц захтева за потврду предметног Урбанистичког пројекта je: Пушичић Јеленко из Нове Вароши, Дрмановићи.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког изградње за изградњу стамбених објеката на кат.парц.бр.429/1 и 432 КО Дрмановићи, општина Нова Варош, одржаће се у трајању од 7 дана, тј. ОД 01.03.2024.  ДО  07.03.2024.г. У ЗГРАДИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ, У КАНЦЕЛАРИЈИ БР.411, УЛИЦА КАРАЂОРЂЕВА БР.32, РАДНИМ ДАНОМ ОД 9:00 ДО 14:00 ЧАСОВА. 

Опширније...
 


Страна 4 од 102

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?