Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

 • Повећај величину текста
 • Подразумевана величина текста
 • Смањи величину текста
Насловна Сервиси Одељења општинске управе

Одељења општинске управе

Ел. пошта Штампа ПДФ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ, КОМУНАЛНО - СТАМБЕНЕ, УРБАНИСТИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

Одељење за имовинско правне, комунално стамбене, урбанистичке послове и послове инспекције обавља послове Општинске управе и поверене послове из оквира права и дужности Републике, и то послове из области:

 • имовинско - правних односа;
 • стамбених односа;
 • урбанизма;
 • грађевинарства;
 • других области из општег делокруга овог Одељења, од значаја за грађане и општину.
 • саобраћајне;
 • еколошке;
 • комуналне;
 • грађевинске и
 • просветне инспекције.

Послови из овог Одељења обављају се у канцеларијама бр.209, 212, 313 и 411.

Тел: 033/61-886; 61-325;63-595; 64-373; 61-325


ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТ

Одељење за финансије и буџет обавља послове Општинске управе и поверене послове из оквира права и дужности Републике, и то послове из области:

 • признавања права и спровођења прописа у области друштвене бриге о деци;
 • борачко - инвалидска заштита;
 • рачуноводствено-књиговодствене послове Општинске управе и других државних органа;
 • послови који се односе на припрему и извршење буџета општине.
 • утврђивања;
 • контроле;
 • наплате јавних прихода.

Послови из овог Одељења обављају се у канцеларијама бр.101, 102, 211, 213, 214, 314,

Тел: 033/61-886; 61-431; 62-560


ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Одељење за привреду и локални економски развој обавља послове Општинске управе и то послове из области:

 • водопривреде и пољопривреде;
 • приватног предузетништва;
 • израде пројеката и њиховог праћења до реализације;
 • стручног помагања у изради бизнис планова заинтересованих субјеката;
 • туризма.

Послови из овог Одељења обављају се у канцеларијама бр.310

Тел: 033/63-533


ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ УПРАВЕ, ОРГАНА ОПШТИНЕ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Одељење за послове управе, органа општине и друштвене делатности обавља послове Општинске управе, и то послове из области:

 • информационих система;
 • вођења персоналне евиденције и грађанских стања;
 • вођење бирачких спискова, матичних књига и обављање административних послова око спровођења избора;
 • послови писарнице и архиве;
 • текуће инвестиционо одржавање зграде и опреме;
 • обезбеђење;
 • одржавање хигијене у пословним просторијама;

Послови из овог Одељења обављају се у канцеларијама бр.105, 106, 207, 208, 211,

Тел: 033/63-728, 62-671; 61-886


ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Одељење за послове инвестиција и јавне набавке обавља послове Општинске управе и поверене послове из оквира права и дужности Републике, и то послове из области:

•послови уређење грађевинског земљишта

•послови инвестиција и одржавања јавних објеката

•послови инвестиција у комуналној инфраструктури

•обављање послова из области јавних набавки

•административно - технички послови из делокруга Одељења

Послови из овог Одељења обављају се у канцеларијама на првом спрату Општинске управе.

Тел: 033/62-920

 

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?