Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Сервиси Одељења општинске управе

Одељења општинске управе

Ел. пошта Штампа ПДФ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ И ПОСЛОВЕ УПРАВЉАЊА ИМОВИНОМ

Одељење за имовинско правне и послове управљања имовином обавља послове Општинске управе и поверене послове из оквира права и дужности Републике, и то послове из области:

  • имовинско - правних односа;
  • имовинско - правних послова управљања имовином;
  • других области из општег делокруга овог Одељења, од значаја за грађане и општину;
  • других области из општег делокруга овог Одељења, од значаја за грађане и општину.

Послови из овог Одељења обављају се у канцеларијама бр.209, 212.

Тел: 033/61-886; 61-325;63-595; 64-373; 61-325


ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗМА И ГРАЂЕВИНАРСТВА

Одељење за просторно планирање, стамбене послове, урбанизма и грађевинарства Општинске управе и поверене послове из оквира права и дужности Републике, и то послове из области:

   • стамбених односа;

  • урбанизма;

  • грађевинарства;

  • других области из општег делокруга овог Одељења, од значаја за грађане и општину.

Послови из овог Одељења обављају се у канцеларијама бр. 411.

Тел: 033/61-886; 61-325;63-595; 64-373; 61-325


ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

Одељење за послове инспекције обавља послове Општинске управе и поверене послове из оквира права и дужности Републике, и то послове из области:

   • саобраћајне, еколошке, комуналне, туристичке, грађевинске и просветне инспекције;.

  • других области из општег делокруга овог Одељења, од значаја за грађане и општину.

Послови из овог Одељења обављају се у канцеларијама бр.313.

Тел: 033/61-886; 61-325;63-595; 64-373; 61-325


ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ, БУЏЕТ И ПОСЛОВЕ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ (ЛПА)

Одељење за финансије, буџет и послове локалне пореске администрације (ЛПА) обавља послове Општинске управе и поверене послове из оквира права и дужности Републике, и то послове из области:

  • рачуноводствено-књиговодствене послове Општинске управе и других корисника буџетских средстава;

  • послови који се односе на припрему и извршење буџета општине;

  • послови трезора; 

  • послови приватног предузетништва; 

  • утврђивање, наплата и контрола локалних јавних прихода;

  • послови процене вредности имовине;

  • послови вођења евиденције о стању вредности и кретању средстава у јавној својини.

  • других области из општег делокруга овог Одељења, од значаја за грађане и општину.

Послови из овог Одељења обављају се у канцеларијама бр.101, 102, 211, 213, 214, 314,

Тел: 033/61-886; 61-431; 62-560


ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ УПРАВЕ, ОРГАНА ОПШТИНЕ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Одељење за послове управе, органа општине и друштвене делатности,  обавља послове Општинске управе и поверене послове из оквира права и дужности Републике и то:

  • послови писарнице и архиве;

  • послови информационих система;

  • вођења персоналне евиденције и грађанских стања;

  • вођење бирачких спискова, матичних књига и обављање административних послова око спровођења избора;

  • признавање права и спровођење прописа у области друштвене бриге о деци

  • борачко-инвалидска заштита;

  • стручни и административно технички послови везани за одржавање седница Скупштине општине, рад Председника општине, седнице Општинског већа и њихових радних тела;

  • вођење кадровске евиденције;

  • послови управљања људским ресурсима;

•   других области из општег делокруга овог Одељења, од значаја за грађане и општину.

Послови из овог Одељења обављају се у канцеларијама бр.105, 106, 207, 208, 211,

Тел: 033/63-728, 62-671; 61-886


 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ (ЛЕР) И КАНЦЕЛАРИЈУ ЗА МЛАДЕ

 Одељење за привреду, локални економски развој (ЛЕР) и Канцеларију за младе  обавља послове Општинске управе и поверене послове из оквира права и дужности Републике и то:

  • праћење домаћих и иностраних конкурса од значаја за локални економски развој;

  • израда пројеката и њиховог праћења до реализације;

  • стручно помагање у изради бизнис планова заинтересованих субјеката; 

  • послови водопривреде;

  • предлагања мера за унапређење локалног и економског развоја

  • послови канцеларије за младе.  

  • других области из општег делокруга овог Одељења, од значаја за грађане и општину.

Послови из овог Одељења обављају се у канцеларијама бр.310 

Тел: 033/63-533


 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ ИНВЕСТИЦИЈА И ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 Одељење за послове инвестиција и јавне набавке обавља послове Општинске управе и поверене послове из оквира права и дужности Републике, и то послове из области:

  • послови уређење грађевинског земљишта 

  • послови инвестиција и одржавања јавних објеката

  • послови инвестиција у комуналној инфраструктури

  • обављање послова из области јавних набавки 

  • послови процене фактичког стања непоокретности у јавној својини општине

  • послови израде предмера и предрачуна радова за непокретности у јавној својини

  • извршење решења 

  • других области из општег делокруга овог Одељења, од значаја за грађане и општину.

Послови из овог Одељења обављају се у канцеларијама на првом спрату Општинске управе.

Тел: 033/62-920

 

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?