Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Заштита животне средине
Заштита животне средине

Обавештење о донетом решењу - "Златар шпед"

Ел. пошта Штампа ПДФ

Општина Нова Варош

www.novavaros.rs

 

ОПШТИНСКА УПРАВА НОВА ВАРОШ 

објављује 

OБАВЕШТЕЊЕ 

О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

На захтев носиоца пројекта број 501-16/2012-08, предузећа "Златар шпед" д.о.о. Вранеша, Нова Варош, Општинска управа Нова Варош, спровела је поступак одлучивања о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину Пројекта бензинска станица Вранеша на кат. пар. бр. 544 КО Вранеша, СО Нова Варош.

У спроведеном поступку донето је Решење да за предметни пројекат није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину. Наведеним решењем прописани су минимални услови и мере које се односе на спречавање, смањење и отклањање сваког штетног утицаја на животну средину, а које носилац пројекта мора испоштовати у току експлоатације пројекта. 

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта  и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 114/08). 

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству животне средине, рударства и просторног планирања, а подноси се преко првостепеног органа. 

Обавештење се објављује на основу члана 10. став 7. и члана 29.Закона о процени утицаја на животну средину("Сл. гласник РС", бр.135/04 и36/09).

 

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину "Теленор"

Ел. пошта Штампа ПДФ

 

           Носилац пројекта,предузеће "ТЕЛЕНОР" д.о.о. из Београда, Омладинских бригада 90, поднео је Општинској управи Нова Варош, захтев бр. 501-7/2012-08 од 04.04.2012. године, за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину Пројекта базне станице мобилне телефоније "Нова Варош 2". Локација  предметне базне станице је на кат. пар. бр. 1242/2 КО Нова Варош, на димњаку фабрике трикотаже "Слобода", Борисављевића сокак бр. 7 у Новој Вароши.

          Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у садржину наведеног захтева од12.04.2012. до 22.04.2012. године у згради општине Нова Варош, канцеларија бр. 313, радним данима од 10 до 14 часова.

          Обавештење се објављује на основу чл. 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 36/09).

 

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину "Златар шпед"

Ел. пошта Штампа ПДФ

 

Носилац пројекта, предузеће "Златар шпед"д.о.о Вранеша, Нова Варош, поднео је Општинској управи Нова Варош, захтев бр. 501-16/2012-08 од 02.04.2012. године, за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину Пројекта затеченог стања за бензинску станицу Вранеша, Нова Варош. Локација  предметне бензинске  станице је на кат. пар. бр. 544 КО Вранеша, Нова Варош.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у садржину наведеног захтева од 28.06.2012. до 09.07.2012. године у згради општине Нова Варош, канцеларија бр. 313, радним данима од 10 до 14 часова.

Обавештење се објављује на основу чл. 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 36/09).

 


Страна 12 од 14

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?