Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста

Oбавештење Теленор

Ел. пошта Штампа ПДФ

OБАВЕШТЕЊЕ

 

О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

          На захтев носиоца пројекта број 501-7/2012-08, предузећа "Теленор" д.о.о., Омладинских бригада 90, Београд, Општинска управа Нова Варош, спровела је поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта инсталације базне станице мобилне телефоније "Нова Варош 2" на кат. пар. бр. 1242/2 КО Нова Варош на димњаку фабрике трикотаже "Слобода", ул. Сокак Борисављевића бр. 7 у Новој Вароши.

 

          У спроведеном поступку донето је Решење да за предметни пројекат није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину. Наведеним решењем прописани су минимални услови и мере које се односе на спречавање, смањење и отклањање сваког штетног утицаја на животну средину, а које носилац пројекта мора испоштовати у току извођења радова као и у току експлоатације пројекта. 

          Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта  и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 114/08) као и Стручнe оценe оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније "Нова Варош 2", Нова Варош бр. 3448/12 од 02.04.2012. године коју је израдила Лабораторија "КОНСИНГ" из Београда.

 

          Представници заинтересоване јавности могу извршити увид и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству животне средине, рударства и просторног планирања, а подноси се преко првостепеног органа.

 

          Обавештење се објављује на основу члана 29.став1.Закона о процени утицаја на животну средину("Сл. гласник РС", бр.135/04 и36/09).

 

 

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?