Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Урбанизам Документа урбанизам

Документа урбанизам

Ел. пошта Штампа ПДФ

Контакт телефон Урбанистичке службе: 033/61-325.

ОБРАЗАЦ захтева за издавање ИНФОРМАЦИЈЕ О ЛОКАЦИЈИ

Програм пописа нелегално изграђених објеката

Комисија за попис незаконито изграђених објеката на територији општине Нова Варош

Програм пописа незаконито изграђених објеката

ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ:

Просторни план општине Нова Варош (усвојен и Одлука о усвајању плана је објављена - "Службени лист општине Нова Варош", бр. 1/2012)

Плана генералне регулације за седиште јединице локалне самоуправе Нова Варош,са Извештајем о стратешкој процени утицаја Плана генералне регулације за седиште јединице локалне самоуправе Нова Варош на животну средину (Усвојена Одлука је објављена у Службеном листу општине Нова Варош бр. 11/2013)

План детаљне регулације система за водоснабдевање насеља Горње Трудово, Штитково, Божетићи и Буковик са изворишта Ћурчића врело ("Службени лист општине Нова Варош", бр.17/2015)

Измена и допуна Плана генералне регулације за седиште јединице локалне самоуправе Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош" бр. 2/2016)

Измена и допуна Плана генералне регулације за седиште јединице локалне самоуправе Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош" бр. 6/2018)

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКТИ:

Урбанистички пројекат за доградњу и промену нaмене економског објекта у погон за производњу биомасе, пелета и брикета

Урбанистички пројекат за изградњу викенд куће у Комаранима-кат.парц.бр.2109КО Комарани

Урбанистички пројекат МХЕ „Секулић“ на Варошкој реци У Општини Нова Варош

Урбанистички пројекат изградње туристичког објекта-ловачке куће на кат. парцеле бр. 196 КО Тиква

Урбанистички пројекат за изградњу МЏЕ ''Кљуновина'' на реци Бистрици општина Нова Варош

ОСТАЛА ДОКУМЕНТА: 

Решење о постављању адвоката за привременог заступника од 04.10.2017.године

Решење о постављању адвоката за привременог заступника од 24.11.2017.године

Решење о постављању адвоката за привременог заступника од 18.06.2018.године

Решење о постављању адвоката за привременог заступника од 05.04.2019.године

 

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?