Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Урбанизам Документа урбанизам

Документа урбанизам

Ел. пошта Штампа ПДФ

Контакт телефон Урбанистичке службе: 033/61-325.

ОБРАЗАЦ захтева за издавање ИНФОРМАЦИЈЕ О ЛОКАЦИЈИ

Програм пописа нелегално изграђених објеката

Комисија за попис незаконито изграђених објеката на територији општине Нова Варош

Програм пописа незаконито изграђених објеката

ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ:

Просторни план општине Нова Варош (усвојен и Одлука о усвајању плана је објављена - "Службени лист општине Нова Варош", бр. 1/2012)

Плана генералне регулације за седиште јединице локалне самоуправе Нова Варош,са Извештајем о стратешкој процени утицаја Плана генералне регулације за седиште јединице локалне самоуправе Нова Варош на животну средину (Усвојена Одлука је објављена у Службеном листу општине Нова Варош бр. 11/2013)

План детаљне регулације система за водоснабдевање насеља Горње Трудово, Штитково, Божетићи и Буковик са изворишта Ћурчића врело ("Службени лист општине Нова Варош", бр.17/2015)

Измена и допуна Плана генералне регулације за седиште јединице локалне самоуправе Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош" бр. 2/2016)

Измена и допуна Плана генералне регулације за седиште јединице локалне самоуправе Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош" бр. 6/2018)

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКТИ:

Урбанистички пројекат за доградњу и промену нaмене економског објекта у погон за производњу биомасе, пелета и брикета

Урбанистички пројекат за изградњу викенд куће у Комаранима-кат.парц.бр.2109КО Комарани

Урбанистички пројекат МХЕ „Секулић“ на Варошкој реци У Општини Нова Варош

Урбанистички пројекат изградње туристичког објекта-ловачке куће на кат. парцеле бр. 196 КО Тиква

Урбанистички пројекат за изградњу МЏЕ ''Кљуновина'' на реци Бистрици општина Нова Варош

Урбанистички пројекат изградње хотела са апартманима на кат. парцелама бр. 719/14, 719/13 и 719/17 КО Брдо

Урбанистички пројекат доградње хотела „Златарски Златник“ са апартманским насељем на кат. парцеле бр. 175/11,175/12, 175/4, 900/2, 900/3 и 900/4 КО Брдо

ОСТАЛА ДОКУМЕНТА:

Решење о постављању адвоката за привременог заступника од 04.10.2017.године

Решење о постављању адвоката за привременог заступника од 24.11.2017.године

Решење о постављању адвоката за привременог заступника од 18.06.2018.године

Решење о постављању адвоката за привременог заступника од 05.04.2019.године

Решење о постављању адвоката за привременог заступника од 14.07.2020.године

 

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?