Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

 • Повећај величину текста
 • Подразумевана величина текста
 • Смањи величину текста
Насловна Локална самоуправа Општинска управа

Општинска управа

Општинска управа Нова Варош је оформљена према Одлуци о организацији општинске управе усвојеној од стране СО Нова Варош на седници одржаној 28.11.2016. године, под бројем 06-43/2/2016-02, објављена у Службеном листу општине Нова Варош 21-2016. Овом Одлуком уређују се питања организације, делокруга и начина рада Општинске управе и друга питања од значаја за њен рад.

Према овој Одлуци, у оквиру Општинске управе, као јединствене службе, образују се следеће организационе јединице:

 1. Одељење за имовинско правне, комунално стамбене, урбанистичке послове и послове инспекције;
 2. Одељење за финансије и буџет;
 3. Одељење за привреду и локални економски развој;
 4. Одељење за послове управе, органа општине и друштвене делатности.
 5. Одељење за инвестиције и јавне набавке

Радом Општинске управе руководи начелник.

За свој рад и рад Општинске управе начелник одговара Скупштини општине и Општинском већу у складу са Статутом и актом о организацији Општинске управе.

Руководиоце одељења у управи распоређује начелник.

Руководиоци одељења обезбеђују ефикасно и законито обављање послова из делокруга рада одељења, правилном распореду послова, пуној запослености радника и врше друге послове које у оквирима својих надлежности наложи начелник Општинске управе.

За свој рад и рад одељења којим руководе, руководиоци су одговорни начелнику Општинске управе.

Средства за финансирање послова Општинске управе обезбеђују се у буџету Општине, односно у буџету Републике за обављање Законом поверених послова.

Средства за финансирање послова Општинске управе чине:

 • средства за исплату зарада запослених, изабраних и постављених лица;
 • средства за материјалне трошкове;
 • средства за посебне намене;
 • средства за набавку и одржавање опреме.
Начелник општинске управе Мирел Рољевић.
тел/фах: 033/62-140, 62-142
Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
Други детаљи везани за рад Општинске управе Нова Варош доступни су у документу Информатор о раду општинске управе Нова Варош који је сачињен у складу са Законом о доступности информацијама од јавног значаја.
Повереник за информације од јавног значаја у Општини Нова Варош је Милинко Шапоњић - дипл.инг. пољопривреде, запослен у одељењу за привреду и локални економски развој Општине Нова Варош.
 

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?