Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу комплекса туристичких објеката на кат.парц.бр.2104 КО Комарани, општина Нова Варош

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу комплекса туристичких објеката на кат.парц.бр.2104 КО Комарани, општина Нова Варош

Ел. пошта Штампа

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

У складу са чл. 60. - 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС и 24/11 ,132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 9/2020) и члана 2. и 3. Правилника о начину јавне презентације Урбанистичког пројекта (''Службени гласник РС'', број 43/10),

ОГЛАШАВА

Ј А В Н И   П О З И В

ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ 

Урбанистичког  пројекта за изградњу комплекса туристичких објеката на кат.парц.бр.2104 КО Комарани, општина Нова Варош

Подносилац захтева за потврду предметног Урбанистичког пројекта је Ивана Стефановић из Прибоја, ул.Драгољуба Савића бр.33.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког пројекта за изградњу комплекса туристичких објеката на кат.парц.бр.2104 КО Комарани, општина Нова Варош, одржаће се у трајању од 7 дана, тј. ОД 30.07.2021.  ДО  05.08.2021.г. У ЗГРАДИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ, У КАНЦЕЛАРИЈИ БР.411, УЛИЦА КАРАЂОРЂЕВА БР.32, РАДНИМ ДАНОМ ОД 900 ДО 1400 ЧАСОВА.

 Цео текст Јавног позива можете погледати овде.

Увид у Урбанистички пројекат можете извршити овде.

 

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?