Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта постројења за пречишћавање отпадних вода Нове Вароши и дела здравствено туристичког комплекса "Златар"

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта постројења за пречишћавање отпадних вода Нове Вароши и дела здравствено туристичког комплекса "Златар"

Ел. пошта Штампа

У складу са гл. 60. - 63. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС и 24/11, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 9/2020) и члана 2. и 3. Правилника о начину јавне презентације Урбанистичког пројекта ("Службени гласник", број 43/10),

ОГЛАШАВА

Ј А В Н И  П О З И В

ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта постројења за пречишћавање отпадних вода Нове Вароши и дела здравствено туристичког комплекса "Златар", на кат.парцелама 661/1, 666/5, 1739/2, 662/3, 1739/3, 1737/5,1737/3, 661/3 КО Нова Варош, општина Нова Варош

Подносиоци захтева за потврду предметног Урбанистичког пројекта су Општина Нова Варош, Одељење за инвестиције и јавне набавке.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког пројекта постројења за пречишћавање отпадних вода Нове Вароши и дела здравствено туристичког комплекса "Златар", на кат. парцелама 661/1, 666/5, 1739/2, 662/3, 1739/3, 1737/5,1737/3, 661/3 КО Нова Варош, одржаће се у трајању од 7 дана, тј. ОД 12.06.2021. ДО 18.06.2021.г.  У ЗГРАДИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ, У КАНЦЕЛАРИЈИ БР. 411, УЛИЦА КАРАЂОРЂЕВА БР.32, РАДНИМ ДАНОМ ОД 9:00 ДО 14:00 ЧАСОВА.  

Цео текст Јавног позива можете погледати овде.

Увид у документацију и Урбанистички пројекат можете извршити овде.

 

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?