Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Јавни позив за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу

Јавни позив за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу

Ел. пошта Штампа

Јавни позив за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу

У Београду је, у Палати Србије 20.06.2017. потписан Уговор о суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправе у РС у 2017. години.

Општина Нова Варош се јавила на овај Јавни позив и једна је од 15 општина у целој Србији која је потписала уговор са Кабинетом министра за демографију и популациону политику.

Укупна вредност пројкта износи 18.000.000,00 динара, а износ одобрених средстава Министарства, за суфинансирање трошкова мера популационе политике износи 15.157.800,00 динара. Општина Нова Варош у овом пројекту учествује са 2.842.200,00 динара сопствених средстава.

Предмет овог уговора је суфинансирање мера популационе политике које је општина Нова Варош препознала као битне у спровођењу популационе политике.

•У оквиру мере ублажавање економске цене подизања детета је:

-исплата новчане помоћи за новорођенчад у 2017. год. у износу од 9.500.000,00 динара, као и

-исплата месечних накнада за незапослене породиље у 2017.год. у износу од 3.000.000,00 динара

•У оквиру мере промоција репродуктивног здравља адолесцената додељено је 500.000,00 динара

•У оквиру мере борба против неплодности:

-повећање броја покушаја биомедицински потпомогнуте оплодње од 250.000,00 динара по поступку за планираних 20 брачних парова-укупан износ 5.000.000,00 динара

На основу Одлуке о буџету општине Нова Варош за 2017. годину („Службени лист општине Нова Варош“ број:26/2016 ) и Уговора о суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправе у РСбр. 400-134/2017-01 од 20.06.2017. године Општинско веће општине Нова Варош на седници одржаној дана 23.06.2017.године донело је Правилник о критеријумима за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу.

Овим правилником се уређују критеријуми за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу у 2017. години.

Правилником се утврђују шира права у односу на права из обавезног здравственог осигурања како би се што већи број парова укључио у поступак вантелесне оплодње.

Критеријуми за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу су :

-да пар има пребивалиште на територији општине Нова Варош најмање годину дана пре дана подношења захтева (када су оба супружника држављани РС), или да један од супружника има одобрен привремени боравак у Републици Србији, на подручју општине Нова Варош, најмање годину дна (кад је један од супружника страни држављанин).

-да пар испуњава здравствене критеријуме које је прописала Републичка стручна комисија Министарства здравља за вантелесну оплодњу и асистирану репродукцију;

-да пар не испуњава услове за укључивање у Програм вантелесне оплодње који финансира Републички фонд за здравствено осигурање, у погледу броја покушаја вантелесне оплодње или година старости женског партнера.

Дакле право на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу може да оствари жена која у тренутку подношења захтева није старија од 42 године, али и жене од 43 до 50 година старости а које не морају бити укључене у предходни републички програм вантелесне оплодње.

Висина финансијске помоћи износи 250.000,00 динара по пару и исплаћује се у једнократном износу. У цену су урачунати и трошкови: лекова, анестетика, хормона, медијума и санитетског и осталог медицинског потрошног материјала.

Средства су намењена за 20 вантелесних поступака

Захтев за доделу финансијске помоћи се подноси Одељењу за послове упаве, органа општине и друштвене делатности општине Нова Варош, служби надлежној за послове друштвене бриге о деци.

Подносилац захтева, уз захтев прилаже и:

- Извод из матичне књиге венчаних или оверена изјава два сведока да пар живи у заједници,

- Копију личне карте, за себе и партнера,

-уверење о држављанству Републике Србије за подносиоца захтева,

- Уверење из МУП-а о пребивалишту на територији општине Нова Варош за себе и партнера,

- Профактура здравствене установе која ће вршити вантелесну оплоњу о висини средстава потребних за покриће трошкова вантелесне оплодње и решење о упису те установе у регистар код надлежног суда (уколико је приватна клиника),

- Копија одговарајуће медицинске документације

- Копију картице о отвореном текућем рачуну.

За све додатне инфомације обратити се Одељењу за послове упаве, органа општине и друштвене делатности општине Нова Варош, служби надлежној за послове друштвене бриге о деци или на телефон 033-63-728

 

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?