Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Обавештење 03.03.2017.године

Обавештење 03.03.2017.године

Ел. пошта Штампа
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА НОВА ВАРОШ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 013-14/2017-04
03.03.2017.године
НОВА ВАРОШ
На основу Одлуке о расписивању избора за председника Републике Србије („Сл.гласник РС“,бр.15/17), Општинска управа Нова Варош на основу члана 14,15 и 16. Закона о јединственом бирачком списку (“Сл.гласник РС“, бр.104/09 и 99/11)

О Б А В Е Ш Т А В А

Грађане општине Нова Варош да ће Општинска управа Нова Варош, која ажурира бирачки списак за подручје јединице локалне самоуправе, изложити део бирачког списка за подручје општине Нова Варош. Део бирачког списка излаже се на тај начин што се путем рачунарске опреме у седишту јединице локалне самоуправе грађанима, уношењем јединственог матичног броја грађана, омогућава провера да ли су уписани у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни. Део бирачког списка изложен је у седишту Општинске управе, на II спрату у канцеларији број 1, сваког радног дана од 8-15 часова, а суботом и недељом у времену од 9-13 часова. Бирчки списак изложен је од 3. марта 2017. године, односно дан после расписивања избора. Грађани могу најкасније 15 дана пре закључења бирачког списка (тј. Најкасније до 17. марта) поднети захтев да се упишу у бирачки списак и да се врше промене у бирачком списку.

Увид у бирачки списак, у смислу закона који уређује заштиту података о личности, може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе уношењем податка о јединственом матичном броју грађана.

Решење на којима се заснивају промене у бирачком списку доноси Општинска управа до закључења бирачког списка, односно до 17. марта 2017. године до 24,00 часа, а од закључења бирачког списка па до 72 часа пре дана одржавања избора, (тј. од 18. до 29. марта до 24,00 часова),доноси Министарство државне управе и локалне самоуправе.

Обавештавају се грађани да могу поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у земљи/изабрано место гласања, најкасније до 11. марта. 2017.године.(члан 15. ЗоЈБС).

Обавештавају се грађани да могу поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати у иностранству, најкасније до 11. марта. 2017.године.(члан 16. ЗоЈБС).

Посебно се позивају малолетна лица која стичу бирачко право најкасније на дан избора, да се упишу у јединствени бирачки списак за подручје општине Нова Варош уз прилагање потребних доказа.

Име и презиме бирача који је припадник националне мањине, на његов лични захтев, двојако се уписује: прво ћириличким писмом према правопису српског језика, а потом писмом и према правопису припадника националне мањине.

Од проглашења предлога кандидата, право на увид и на подношење захтева за промену у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтеве се прилажу овлашћење и потребни докази. (члан 21. ЗоЈБС и тачка 9. Став 5. Упутства за спровођење Закона о јединственм бирачком списку).

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕНОВА ВАРОШ
Мирел Рољевић
 

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?