Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Oбавештење о донетом решењу да није потребна процена утицаја на животну средуну Пројекта - базне станице Нова Варош

Oбавештење о донетом решењу да није потребна процена утицаја на животну средуну Пројекта - базне станице Нова Варош

Ел. пошта Штампа

Одељење за имовинско-правне, стамбене, урбанистичке и послове инспекције Општинске управе Нова Варош, на основу члана 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број 135/04 и 36/09), даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о донетом решењу да није потребна процена утицаја на животну средину
пројекта - базне станице Нова Варош УЕ06 УЕХ06 УЕУ06 УЕЛ06

Предузеће за телекомуникације а.д. Телеком Србија, Извршна јединица Ужице, Трг партизана 12, поднело је овом органу захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта - базне станице Нова Варош УЕ 06 УЕХ 06 УЕУ06 УЕЛ06, чија се реализација планира на катастарској парце 490/1 КО Нова Варош, у улици Магистрални пут број 15 Нова Варош.

Након спроведеног поступка Одељење за имовинско-правне, стамбене, урбанистичке и послове инспекције Општтинске управе Нова Варош донело је решење да за предметни пројекат није потребна израда студије процене утицаја на животну средину. Решење се заснива на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир и критеријуми прописани Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Сл. гл. РС", број 114/2008).

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид и изјавити жалбу на донето решење Министарству пољопривреде и заштите животне средине РС,у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се подноси преко првостепеног органа.

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?