Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Пажња - 01. Јуна 2016. године почиње примена нових одредаба и забрана у такси превозу путника на територији општине Нова Варош

Пажња - 01. Јуна 2016. године почиње примена нових одредаба и забрана у такси превозу путника на територији општине Нова Варош

Ел. пошта Штампа

У "Сл. гласнику РС" бр. 68/2015, од 04.08.2015. године - објављен је Закон о превозу путника у друмском саобраћају (у даљем тексту: Закон), чије је ступање на снагу прописано за 12.08.2015. године и у складу са истим у "Сл. листу општине Нова Варош" бр.8/2016, од 21.04.2016. године, општина Нова Варош објавила је Одлуку о такси превозу (у даљем тексту: Одлука), која ће се примењивати од 01.06.2016. године.

Међутим, чланом 48. одлуке, прописано је да правна лица и предузетници који обављају делатност такси превоза дужни су да своје пословање ускладе са Законом и одредбама ове одлуке у року од 3 месеца од почетка њене примене (дакле до 01.09.2016. године),док је чланом 49. прописано да захтеви поднети до ступања на снагу ове одлуке решаваће се по одредбама Одлуке о ауто-такси превозу ("Службени лист општине Нова Варош" бр. 3/2013), уколико нису у супротности са одредбама ове одлуке, а ставом 2. истог члана прописано је да такси исправе, издате у складу са одлуком из става 1. овог члана, важе до истека рока на који су издате, а најдуже до истека рока у коме су правна лица и предузетници дужни да ускладе своје пословање са одредбама Закона и ове одлуке.

Чланом 4. став 1. тачком 2.одлуке, прописан је да је ТАКСИ ВОЗАЧ физичко лице које управља такси возилом и обавља такси превоз као предузетник или запослени код правног лица и које испуњава услове прописане Законом и овом одлуком.

Дакле -ВОДИТИ РАЧУНА- да такси превозници који су регистровани као такси предузетници, а имају запослене такси возаче, морају извршити пререгистрацију уписом у одговарајући основни регистар (који води Агенција за привредне регистре или други орган или организација надлежна за упис оснивања правног лица и другог субјекта) и делатност вршити као правно лице (привредно друштво и друго правно лице) или искључиво сами обављати делатност такси превоза (без запослених такси возача), што подразумева и да се за члана ужег породичног домаћинства неће издавати такси дозвола за возача (такси легитимација) и исти неће моћи вршити такси превоз.

Ткође, новом одлуком је прописано да путничко возило за обављање такси превоза мора да задовољава услове у погледу границе издувне емисије прописане најмање нормом "EURO 3", изузев возила која су регистрована за такси делатност и поседују одобрење и такси дозволу, па са истим се може наставити обављње такси превоза.

Одлуком о такси превозу усклађен је изглед обрасца такси исправа (такси дозвола возача и такси дозвола возила) са изгледом обрасца такси исправа прописаним Законом, као и поступак издавања решења којим се одобрава делатност.

Ово обавештење, као и одлуку о такси превозу можете пронаћи на веб сајту општине Нова Варош (www.novavaros.rs).

Број:344 - 75 / 2016-06

У Новој Вароши, 04.05.2016. год.

Одељење за имовинско правне, комунално стамбене,урбанистичке послове и послове инспекције.

Одлуку о такси превозу можете погледати овде.

 

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?