Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Решење o расподели средстава за суфинансирање пројеката за oстваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Нова Варош у 2016.години

Решење o расподели средстава за суфинансирање пројеката за oстваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Нова Варош у 2016.години

Ел. пошта Штампа

На основу члана 192. Закона о општем управном поступку, члана 25. Закона о јавном информисању и медијима („Сл.гласник РС“бр.83/14), члана 68.Статута општине Нова Варош („Сл. лист Општине Нова Варош“ бр. 10/2008 и 9/2012), Одлуке о буџету Општине Нова Варош за 2016.годину(бр. 06-47/3/2015-02.),Одлуке о расписивању Конкурса за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Нова Варош за 2016. годину бр.345-1/2016-01 од 18.01.2016.године, Предлога Комисије за расподелу средстава по конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области информисања на територији општине Нова Варош у 2016. години, број 345-1/4/2016-01, Председник привременог органа општине Нова Варош, дана 25.03.2016. године, донео је :

РЕШЕЊЕ

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА

ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ У 2016.ГОДИНИ

I

Средства из буџета Општине Нова Варош намењена суфинансирању пројеката производње медијских садржаја, у укупном износу од 3.000.000,00 динара, расподељују се следећим подносиоцима пројеката:

Р.БРОЈ

ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ДОДЕЉЕНА СРЕДСТВА (динари)

1.

Новинско – издавачко доо „Златарске вести“Нова Варош

„Нововарошка хроника-на извору информација“

1.680.000,00

2.

„Буковача Компани“ Нова Варош

„Актуелно из локалне самоуправе“

880.000,00

3.

Привредно друштво „ГЗС“ доо Чачак

„Нововарошке мултимедијалне вести на инфосервисуГлас западне Србије“

100.000,00

4.

Удружење Форум жена Пријепоље- Телевизија Форум

„Медијска промоција туристичких потенцијала општине Нова Варош-Разгледнице Нове Вароши“

100.000,00

5.

Информативни центар Коран доо Прибој

„Златарски мозаик“

100.000,00

6.

РАМ Радио Мрежа Ужице

„Перспективе туристичког развоја и инфраструктуре Нове Вароши и Златара“

100.000,00

II

 Решење ступа на снагу даном објављивања.

Решење о расподели средстава објављује се на веб-сајту Општине Нова Варош, на интернет адреси www.novavaros.rs и у „Службеном листу општине Нова Варош“.

Решење се доставља сваком учеснику конкурса у електронској форми.

III

Сви учесници конкурса који су добили мањи износ средстава од траженог дужни су да без одлагања, а најкасније у року од 8 дана, доставе нову спецификацију трошкова у складу са додељеним средствима (Образац 1-2 Ревидирани буџет пројекта), односно обавештење о томе да одустају од средстава која су им додељена.

О б р а з л о ж е њ е

На расписан Конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Нова Варош за 2016.годину бр.345-1/2016-01 благовремено је пристигло двадесет пријава и то према Записнику о отварању пријава следећим редоследом:

- Удружење „Развој УЕ“ Ужице;

- Форум жена Пријепоља, Пријепоље;

- „Буковача Компани“доо, Нова Варош;

-Новинско-издавачко доо“Златарске вести“Нова Варош;

- Корак 21 медија,Београд;

-Студио ЗООМ, Ужице;

-Друштво за новинско издавачку делатностДан Граф доо, Београд;

-Kopernikus Cable, Network, Niš;

-Новинска агенција“ Бета Пресс“доо,Београд;

-ТВ 5 Ужице;

-Информативни центар“Коран“доо, Прибој;

-„Радио Сан“ доо Ужице;

-Телевизија Телемарк доо Чачак(два пројекта)

-Удружење грађана“ЈОУРНАЛИСТИЦ ПЛАН“Нови Пазар;

-Радио ТВ Нови Пазар;

-Портал „Инфоера ИМД“Вести, Ужице;

-РАМ Радио Мрежа доо, Ужице;

-Недељник“Вести ИМД“ Вести Ужице;

-Привредно друштво „ГЗС“доо, Чачак.

Конкурсна комисија формирана за разматрање предлога пројеката и утврђивање предлога расподеле средстава по конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Нова Варош је на седници одржаној 21.03.2016. размотривши, анализирајући и оцењујући пристигле пријаве, а у складу Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања и објављеним јавним позивом, предложила да се средства распореде на следећи начин:

1.Новинско – издавачко доо“Златарске вести“,Нова Варош1.680.000,00 динара

2.Буковача Компани“ 880.000,00 динара

3. Привредно друштво“ГЗС“, доо Чачак 100.000,00 динара

4.Удружење Форум жена Пријепоље –Телевизија Форум 100.000,00 динара

5. Информативни центар Коран доо Прибој 100.000,00 динара

6. РАМ Радио Мрежа Ужице 100.000,00 динара

На основу Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања,члан 25. је предвиђено да одлуку (решење) доноси председник општине(привременог органа).

На основу изнетог и овлашћења председника привременог органа која произилазе из члана 25., Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области информисања, одлучено је као у диспозитиву решења.

IV

Решење је основ за закључење уговора са подносиоцем који је добио средства за суфинансирање пројектних активности.

Упутство о правном средству: Ово решење је коначно. Против њега се може поднети тужба Управном суду у Београду, у року од 30 дана од дана пријема.

ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА

 Иван Младеновић

 

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?