Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Озакоњење објеката

Озакоњење објеката

Ел. пошта Штампа

27.новембра 2015.године ступио је на снагу Закон о озакоњењу објеката („Сл.гласник РС“,број 96/2015).

Предмет озакоњења су објекти дефинисани у Закону којим се уређује планирање и изградња објеката, односно све грађевине спојене са тлом које представљајуфизичку, функционалну, техничко-технолошку или биотехничку целину – зграде свих врста, саобраћајни, водопривредни и енергетски објекти, објекти инфраструктуре, електронских комуникација, објекти комуналне инфраструктуре, прикључак на електроенергестску мрежу, индустријски, пољопривредни и други привредни објекти, објекти спорта и рекреације, гробља, склоништа и др.Закон се односи и на помоћне и друге објекте који су у функцији главног објекта(гараже, оставе, септичке јаме, бунари, базени, цистерне за воду и сл.).

Влсници незаконито изграђених објеката не подносе захтев за озакоњење.Једини изузетак када се подноси формални захтев за озакоњење је када је извршен упис права својине на објекту изграђеном без грађевинске дозволе у складу са раније важећим Законом о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе. За подношење захтева прописан је преклузивни рок од шест месеци тј. до 27. маја 2016.године.

Захтевом за озакоњење сматра се захтев за легализацију објеката који је поднет до 29.јануара 2014.године.

У свим осталим случајевима поступак се покреће по службеној дужности и то:

- достављањем надлежном органу решења о рушењу објекта од стране грађевинског инспектора уколико није поднет захтев за легализацију у складу са раније важећим законима о легализацији објеката;

- достављањем надлежном органу списа предмета од стране Републичког геодетског завода за упис објекта у складу са Законом о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе по чијем захтеву није окончан поступак уписа.

 

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?