Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Измену јавног позива послодавцима са територије општине Нова Варош за доделу субвенције за отварање нових радних места у 2015. Години објављеног 23.10.2015. године

Измену јавног позива послодавцима са територије општине Нова Варош за доделу субвенције за отварање нових радних места у 2015. Години објављеног 23.10.2015. године

Ел. пошта Штампа

На основу чланoва 43. став 1. тачка 4.Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09и 88/10), члана 3.и 4.Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања, између Националне службе за запошљавање и Општине Нова Варош 3507-101-17/2015 од 30.07.2015.године и предлога општине Нова Варош за измену текста јавног позива од 02.11.2015.године,

ОПШТИНА НОВА ВАРОШ

у сарадњи са

НАЦИОНАЛНОМ СЛУЖБОМ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ-ФИЛИЈАЛА ПРИЈЕПОЉЕ

Објављују

ИЗМЕНУ

ЈАВНОГ ПОЗИВA

ПОСЛОДАВЦИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА У 2015. ГОДИНИ ОБЈАВЉЕНОГ 23.10.2015. ГОДИНЕ

Измена је:У делу ''II Подношење захтева – Документација за подношење захтева'' мења се тачка 6. и гласи:

„Уколико подносилац захтева нема запослене, доставља Уверење Пореске управе о измиреним обавезама на име доприноса за обавезно социјално осигурање до месеца који претходи месецу подношења захтева;

Остали делови конкурса који нису обухваћени овом Изменом остају непромењени.

Измена Конкурса важи од дана објављивања на огласним таблама и сајтовима НСЗ и Општине Нова Варош (05.11.2015.године).

 

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?