Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Конкурс за доделу новчаних награда студентима са територије општине Нова Варош за школску 2015/2016. годину

Конкурс за доделу новчаних награда студентима са територије општине Нова Варош за школску 2015/2016. годину

Ел. пошта Штампа

Поводом Дана општине Нова Варош, а на  основу члана  5. Правилника о додели награда и других признања општине Нова Варош, и члана 8. и 9. Правилника о установљењу награда и других признања општине Нова Варош од 21.10.2013.  године (Сл. Лист општине Нова Варош 13/2013), Комисија за доделу награда,  расписује

К О Н К У Р С 

 за доделу новчаних награда студентима са територије 

општине Нова Варош за школску  2015/2016 годину

 

 I   Право учешћа на конкурс  има:

  1.  редован студент: 

- друге године и виших година студија -основних академских (први степен) и дипломских академских (други степен) студија, на високошколским установама  чији је оснивач Република Србија,

-  који је остварио  просечну оцену  из предходне године студија  најмање 9,50

- који није губио годину током студија,

- који је према наставном плану и програму високошколске установе на којој студира положио све испите из претходних година студија, 

- који има пребивалиште на територији Општине Нова Варош.

 II  Уз пријаву  за студенте доставити:

- формулар за пријаву на конкурсу ,

- доказ да се школује на терет буџета Републике Србије, потврда високошколске установе, 

- доказ о просечној оцени из предходне године студија, - потврда високошколске установе,     

- доказ да је према наставном плану и програму високошколске установе на којој студира положио све испите из претходних година студија - потврда високошколске установе 

- доказ да није губио годину током студија- потврда високошколске установе, 

- фотокопију личне карте и уверење од  ОУП-а о пребивалишту

 III   Рок за достављање пријава је 10 дана  од дана  објављивања на огласној табли Општинске управе, сајту Општине Нова Варош и траје закључно са 23.10.2015. године.

 IV  Пријаву и доказе доставити на адресу: Оштина Нова Варош, Карађорђева 32, са назнаком  "Комисији за доделу нoвчаних награда студентима". 

 V   Неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 VI   Комисија ће утврдити ранг листу  у року од 5 дана  од дана  истека рока за достављање пријава.

 

                                                                                      КОМИСИЈА 

                                                                         ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА СТУДЕНТИМА 

 

 

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?
 

Временска прогноза