Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Конкурс за доделу новчаних награда студентима са територије општине Нова Варош за школску 2015/2016. годину

Конкурс за доделу новчаних награда студентима са територије општине Нова Варош за школску 2015/2016. годину

Ел. пошта Штампа

Поводом Дана општине Нова Варош, а на  основу члана  5. Правилника о додели награда и других признања општине Нова Варош, и члана 8. и 9. Правилника о установљењу награда и других признања општине Нова Варош од 21.10.2013.  године (Сл. Лист општине Нова Варош 13/2013), Комисија за доделу награда,  расписује

К О Н К У Р С 

 за доделу новчаних награда студентима са територије 

општине Нова Варош за школску  2015/2016 годину

 

 I   Право учешћа на конкурс  има:

  1.  редован студент: 

- друге године и виших година студија -основних академских (први степен) и дипломских академских (други степен) студија, на високошколским установама  чији је оснивач Република Србија,

-  који је остварио  просечну оцену  из предходне године студија  најмање 9,50

- који није губио годину током студија,

- који је према наставном плану и програму високошколске установе на којој студира положио све испите из претходних година студија, 

- који има пребивалиште на територији Општине Нова Варош.

 II  Уз пријаву  за студенте доставити:

- формулар за пријаву на конкурсу ,

- доказ да се школује на терет буџета Републике Србије, потврда високошколске установе, 

- доказ о просечној оцени из предходне године студија, - потврда високошколске установе,     

- доказ да је према наставном плану и програму високошколске установе на којој студира положио све испите из претходних година студија - потврда високошколске установе 

- доказ да није губио годину током студија- потврда високошколске установе, 

- фотокопију личне карте и уверење од  ОУП-а о пребивалишту

 III   Рок за достављање пријава је 10 дана  од дана  објављивања на огласној табли Општинске управе, сајту Општине Нова Варош и траје закључно са 23.10.2015. године.

 IV  Пријаву и доказе доставити на адресу: Оштина Нова Варош, Карађорђева 32, са назнаком  "Комисији за доделу нoвчаних награда студентима". 

 V   Неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 VI   Комисија ће утврдити ранг листу  у року од 5 дана  од дана  истека рока за достављање пријава.

 

                                                                                      КОМИСИЈА 

                                                                         ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА СТУДЕНТИМА 

 

 

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?