Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица и незапослене особе са инвалидитетом у 2015. години

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица и незапослене особе са инвалидитетом у 2015. години

Ел. пошта Штампа

На основу члана 43. став 1. тачка 7. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапоспености („Сл. гласник РС\ бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11. став 1. тачка 3. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС", бр. 36/09 и 32/13), Правилника о начину и критеријумима за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС\ бр. '12/12, 20/13, 69/14 и 27/15) и чланова 4. и 5. Споразума о регулисању међусобних права и обавеза у реализацији мера или програма АПЗ-а између општине Нова Варош и НСЗ-Филијале Пријепоље за 2015.годину број 3507-101-1/2015 од 08.07.2015.године у складу са Националним акционим планом запошљавања о изменама и допунама Националног акционог плана запошљавања за 2015. годину („Сл. гласник РСМ, бр. 54/15) 

  

НАЦИОНАЛНА САУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
у сарадњи са општином Нова Варош
објављује измену
ЈАВНОГ КОНКУРСА
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА
НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА И
НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
У 2015. ГОДИНИ

Измена је:

*   У делу " V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ" мења се став 5.и гласи:

„Директор филијале Националне службе, председник општине Нова Варош и послодавац - извођач јавног рада закључују уговор о спровођењу јавног рада, којим се ближе уређују међусобна права и обавезе. Рок за закључивање уговора о спровођењу јавног рада је 20 дана од дана доношења Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавних радова и Одлуке о одобразању средстава за спровођење јавних радова за особе са инвалидитетом."

Остали делови конкурса који нису обухваћени овом Изменом остају непромењени.

Измена Конкурса важи од дана објавњивања на огласним таблама и сајтовима НСЗ и општине Нова Варош.

 

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?