Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Јавни позив

Јавни позив

Ел. пошта Штампа

На основу Закона о спорту (”Службени гласник РС”, број 24/2011 и 99/2011) и Правилника о финансирању/суфинансрирању у области спорта и физичке културе општине Нова Варош и Правилника о категоризацији спортских удружења (клубова) из области такмичарског спорта општине Нова Варош бр. 06-39/38/2014-03 и 06-39/38-1/2014 од 25.12.2014. године

ОПШТИНА НОВА ВАРОШ

расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

За достављање предлога Програма рада за финансирање/суфинансирање спортских удружења из поља такмичарског спорта (редовни и додатни програм) у циљу доделе средстава из буџета општине Нова Варош за 2016. годину

Обавештавамо спортска удружења (клубове) који испуњавају све услове за финансирање у редовном програму предвиђеним Правилником о финансирању/суфинансирању у области спорта и Правилником о категоризацији спортских удружења (клубова) из области такмичарског спорта општине Нова Варош да доставе потребну документацију најкасније до 01. јуна 2015. године до 15 часова у Спортски савез Нова Варош ул. Карађорђева 32, III спрат, канцеларија 306. Документација се предаје лично  у затвореној коверти са назнаком ”ЈАВНИ ПОЗИВ ТАКМИЧАРСКИ СПОРТ”. Спортска удружења (клубови) из области такмичарског спорта биће финансирани кроз редовни, додатни програм и посебни програм.

РЕДОВНИ ПРОГРАМ

Да би могли користити финансијска средства из буџета општине Нова Варош кроз редовни програм финансирања, спортска удружења , клубови из области такмичарског спорта, морају испунити следеће услове:

1. да је спортско удружење (клуб) са седиштем на територији општине Нова Варош;

2. да је спортско удружење (клуб) регистровано код надлежног државног органа;

3. да је спортска грана из које спортско удружење (клуб) потиче, уврштена у Правилник о спортским гранама у Републици Србији Министарства омладине и спорта и да је иста категорисана Правилником о националној категоризацију спортова Министарства омладине и спорта;

4. да спортско удружење (клуб) има сениорску селекцију (три сениора/ку у појединачним спортовима) укључену у редован систем такмичења националних гранских савеза који су у чланству Спортског савеза Србије и уврштени су у Правилник о националним гранским спортским савезима преко којих се се остварује општи интерес у области спорта у Републици Србији Министарства омладине И спорта;

5 .да спортско удружење (клуб) има најмање једног стручњака који има законом предвиђене квалификације за рад у спорту;

6. да је спортско удружење (клуб) има најмање једну селекцију млађих категорија (10 такмичара/ки у селекцији у појединачним спортовима), која се такмичи у редовном систему такмичења националног гранског савеза.

7. да спортско удржење (клуб) обавља делатност у области спорта најмање годину дана.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЕКИПНИ СПОРТ

1. Решење Агенције за привредне регистре Републике Србије.

2. Потврда националног гранског савеза:

   да је савез члан Спортског савеза Србије.

о оствареном пласману сениорске екипе у редовном систему такмичења националаног гранског савеза у претходној такмичарској сезони као и рангу такмичења у којем се сениорска екипа тренутно такмичи и укупном броју нивоа (степени) такмичења у тој спортској грани и броју екипа које учествују у наведеном рангу такмичења.

о пласману за млађе селекције (млађи пионири, пионири, кадети и јуниори) на првенству Србије

о пласману свих селекција клуба у Купу у претходној такмичарског сезони за категорије које су биле у систему такмичења.

3. Потврда спортског удружења/клуба:

 Потврда клуба да клуб има селекције које нису у систему такмичења.

 Потврда клуба о броју ангажованих стручних лица/тренера и оверене копије диплома  и лиценци ангажованих стручних лица/тренера.

 Потврда о датуму и години оснивања клуба – традиција.

4. Програм рада и финансијски план за 2016. годину (Образац Програм рада и финансијски план за 2016. годину

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОЈЕДИНАЧНИ СПОРТ

1. Решење Агенције за привредне регистре Републике Србије.

2. Потврде националног гранског савеза:

 да је савез члан Спортског савеза Србије.

 да клуб има три сениора у редовном систему такмичења националаног гранског савеза за протеклу такмичарску сезону.

 о броју освојених медаља (оствареном пласману) на првенству Србије у претходној такмичарској сезони као и потврда о броју такмичара или посада који су учествовали у дисциплини-категорији у којој су такмичари/посаде освојили медаље.

 о броју освојених медаља (оствареном пласману) на Купу Србије у претходној такмичарској сезони као и потврда о броју такмичара или посада које су учествовале у дисциплини-категорији којој је такмичар/посада освојио медаљу.

 о оствареном пласману такмичара у оквиру клупског наступа на међународном такмичењу које се налази у календару такмичења Европске и Светске федерације у претходној такмичарској сезони

 о броју такмичара у млађим категоријама (млађи пионири, пионири, кадети, јуниори) који су учествовали у систему такмичења националног гранског савеза у претходној такмичарској сезони.

3. Потврда клуба:

о броју такмичара у млађим категоријама (млађи пионири, пионири, кадети, јуниори) који нису у систему такмичења у претходној такмичарској сезони

Потврда клуба о броју ангажованих стручних лица/тренера и оверене копије диплома и лиценци ангажованих стручних лица/тренера.

Потврда о датуму и години оснивања клуба – традиција.

4. Програм рада и финансијски план за 2016. годину (Образац Програм рада и финансијски план за 2016. годину

Ради поједностављења и стандардизације достављања података молимо Вас да користите постављене обрасце. Документа читко попунити.

Документа за преузимање:

Потврда националног гранског савеза за екипни спорт

Потврда националног гранског савеза за појединачни спорт

Потврда клуба

Образац програм рада и финансијски план за 2016. годину

  ДОДАТНИ ПРОГРАМ

Клубови који не испуњавају наведене услове за финансирање у редовном програму могу бити финансирани кроз додатни програм. За финансирање кроз додатни програм клубови треба да доставе следећа документа најкасније до 01.јуна  2015. године до 15 часова  у Спортски савез Нова Варош ул. Карађорђева 32, III спрат, канцеларија 306 , у затвореној коверти са назнаком ”ЈАВНИ ПОЗИВ ТАКМИЧАРСКИ СПОРТ”:

1. Копија решења Агенције за привредне регистре Републике Србије

2. Програм рада и финансијски план за 2016. годину (Образац Програм рада и финансијски план за 2016. годину.

3. Потврда националног гранског савеза о постигнутим резултатима у претходној такмичарској сезони – оригинал оверен и потписан од стране овлашћеног лица националног гранског савеза – слободна форма

4. Потврда клуба о чланству (структура организације-органи управљања и такмичари) – оригинал оверен и потписан од стране овлашћеног лица клуба – слободна форма

Ради поједностављења и стандардизације достављања података молимо Вас да користите постављене обрасце. Документа читко попунити.

Спортска удружења (клубови) који не доставе благовремено податке неопходне за бодовање и категоризацију, неће бити вредновани у поступку. У случају да Комисија за такмичарски спорт утврди да садржај достављене документације није валидан и веродостојан, спортско удружење неће бити категорисано у временском периоду од две године.

 Право учешћа у јавном позиву имају  спортска удружења клубови са територије општине Нова Варош.

Све спортске организације, које намеравају да конкуришу за средства у 2016. години а били су корисници буџетских средстава у 2015. су у обавези да до дана подношења конкурсне документације изврше правдање добијених средстава, уколико то нису извршили.

Формулари за учешће у јавном позиву, могу бити преузети на званичној Интернет презентацији Спортског савеза Нова Варош

Материјал који је предат на јавни позив се не враћа.

Резултати јавног позива биће објављени на званичној Интернет презентацији Спортског савеза Нова Варош и општине Нова Варош.

Додатне информације могу се добити у Спортском савезу Нова Варош,Карађорђева 32, III спрат , канцеларија 306.Особа за контакт Душанка Ћирковић ,бр.телефона-0604110976

 

                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                      Димитрије Пауновић

                               

                                                                                                         

 

                 

 

Адреса: Карађорђева 32, 31320 Нова Варош, Телефон: 033-61-140

 

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?