Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Општине Нова Варош у 2015.години

Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Општине Нова Варош у 2015.години

Ел. пошта Штампа

На основу члана 192. Закона о општем управном поступку, члана 25. Закона о јавном информисању и медијима („Сл.гласник РС“бр.83/14), члана 68.Статута општине Нова Варош („Сл. лист Општине Нова Варош“ бр. 10/2008 и 9/2012), Одлуке о буџету Општине Нова Варош за 2015.годину(бр. 06-34/2/2014.),Одлуке о расписивању Конкурса за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Нова Варош за 2015. годину бр.345-1/2015-01 од 21.01.2015.године,Предлога Комисије за расподелу средстава  по конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области информисања на територији општине Нова Варош у 2015. години, број 345-1/11/2015-01, Председник општине Нова Варош, дана 26.03.2015. године, донео је :

    РЕШЕЊЕ 
о расподели средстава за суфинансирање пројеката за
остваривање јавног интереса у области јавног информисања
на територији Општине Нова Варош у 2015.години 

I

Средства из буџета Општине Нова Варош намењена суфинансирању пројеката производње медијских садржаја, у укупном износу од 3.000.000,00 динара, расподељују се следећим подносиоцима пројеката:

1.“БуковачКомпани''д.о.о.,Нова Варош   900.000,00 динара                       

2. Новинско – издавачко д.о.о „Златарске вести“ Нова Варош 1.699.992,00 динара

3. Форум жена Пријепоља, Пријепоље 50.000,00 динара

4. Студио за видео продукцију „Ча видео“, Чачак, 300.000,00 динара

5. Информативни и маркетиншки центар „Луна Пресс“- „Радио Луна „Ужице, 50.000,00 динара

6. Предузеће“Конзум – МВ“ д.о.о РТВ Лав+ Ужице, непотпуна документација.

7.  Веб портал „Вестиинфо“ Ужице,ИМД „ Вести“ Ужице, Агенција Експрес Медиа Ниш,  пројекти неће бити суфинансирани јер не дају гаранцију да ће бити остварен јавни интерес за информисање грађана Нове Вароши.

II

Решење ступа на снагу даном објављивања.

Решење о расподели средстава објављује се на веб-сајту Општине Нова Варош, на интернет адреси www.novavaros.rs и у „Службеном листу Општине Нова Варош“.

Решење се доставља сваком учеснику конкурса у електронској форми.                                                                                        

III

Сви учесници конкурса који су добили мањи износ средстава од траженог дужни су да без одлагања, а најкасније у року од 8 дана, доставе нову спецификацију трошкова у складу са додељеним средствима  (Образац 1-2 Ревидирани буџет пројекта), односно обавештење о томе да одустају од средстава која су им додељена.

О б р а з л о ж е њ е

На  расписан Конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Нова Варош за 2015.годину бр.345-1/11/2015-01 благовремено је пристигло девет пријава. Непотпуну документацију имали су Агенција Експрес Медиа Ниш и „Конзум МВ“д.о.о.-РТВ „Лав“Ужице. Конкурсна комисија формирана за разматрање предлога пројеката и утврђивање предлога расподеле средстава по конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Нова Варош је на седници одржаној 11.03.2015. предложила да се средства распореде на следећи начин:

1.“Буковача Компани“ д.о.о., Нова Варош   600.000,00 динара

2. Новинско – издавачко д.о.о „Златарске вести“ Нова Варош   1.699.992,00 динара

3. Форум жена Пријепоља, Пријепоље  350.000,00 динара

4. Студио за видео продукцију „Ча видео“, Чачак, 200.000,00 динара

5. Информативни и маркетиншки центар „Луна Пресс“- „Радио Луна“Ужице, 150.000,00 динара

На основу Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања,члан  25. је предвиђено да одлуку (решење) доноси председник општине. Анализирајући предлог Комисије,председник општине је мишљења да сви предлози нису реални. Наиме, досадашње искуство са општином Нова Варош у реализацији пројеката из области информисања изостаје код апликаната под редним бројем 3. Форум жена Пријепоље и редним бр.5“Луна пресс“-„Радио Луна“ Ужице, као и покривеност територије Нова Варош, те из тог разлога опредељује износ мањи од предложеног.

Студио за видео продукцију „Ча видео“,Чачак, насупрот претходно изнетој чињеници, остварио је добру сарадњу учинивши видљивим проблеме  локалног становништва и развојне циљеве локалне самоуправе, утолико је потребна већа подршка како би се и у овој години наставила добра сарадња реализацијом пројекта „Информисање грађана општине Нова Варош на националним ТВ емитерима и порталу „Глас западне Србије“.

„Буковача компани“д.о.о., Нова Варош, локални радио који је традиционално информативни сервис како градског тако и сеоског становништва општине Нова Варош.Реализацијом пројекта „Актуелно из локалне самоуправе“ наставила би се традиција обавештавања око осам хиљада активних слушалаца овог радија. Подршком наведеног пројекта наставила би се правовремена информисаност грађана Нове Вароши и околних села о дешавањима у свим областима друштвеног живота.

На основу изнетог и овлашћења председника која произилазе из члана 25., Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области информисања, одлучено је као у диспозитиву решења.

IV

Решење је основ за закључење уговора са подносиоцем који је добио средства за суфинансирање  пројектних активности.

Упутство о правном средству: Ово решење је коначно. Против њега се може поднети тужба Управном суду у Београду, у року од 30 дана од дана пријема.

  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                    Димитрије Пауновић

 

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?