Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Обавештење

Обавештење

Ел. пошта Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ  О

ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

  

              Општинска управа Нова Варош, на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број 135/04 и 36/09), објављује

                                                                                      О б а в е ш т е њ е

            о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну

   средину 

             Носилац пројекта Предузеће за транспорт, трговину, увоз-извоз "ЗЛАТАР-ШПЕД" доо, Вранеша, Нова Варош, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње економског објекта - магацин репроматеријала за пољопривреду, чија се реализација планира на кат. парц. број 531/32КО Вранеша, на територији општине Нова Варош.

             Подаци и документација из захтева носиoца пројекта могу се добити на увид у просторијама Општинске управе Нова Варош, канцеларија 311, у периоду од 23. 10. до  05. 11. 2014. године, у времену од 11-14. часова..

             Сви заинтересовани, у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, могу доставити своје мишљење у писаној форми на адресу Општинска управа Нова Варош, Карађорђева број 32.

             Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

                                                                                      ОПШТИНСКА УПРАВА                     

 

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?