Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Конкурс

Конкурс

Ел. пошта Штампа

На  основу члана 6. Правилника о додели награда студентима и ученицима са територији општине Нова Варош, 06-17/3/2014-03 од 02.06.2014.године, Комисија за доделу награда студентима  и ученицима,  расписује

К О Н К У Р С

 за доделу новчаних награда студентима и  ученицима средњих школа  са територије општине Нова Варош

за школску  20014/2015 годину

 

            I   Право учешћа на конкурс  има:

             1. редован студент:

 друге године и виших година студија -основних академских (први степен) и дипломских академских (други степен) студија,на високошколским установама  чији је оснивач Република Србија,

који је остварио  просечну оцену  из предходне године студија  најмање 8,50

који није губио годину током студија,

  који је према наставном плану и програму високошколске установе на којој студира положио све испите из претходних година студија,

 који је уписао наредну годину студија на буџету,

 који има пребивалиште на територији Општине Нова Варош.

            2. редован ученик:

 другог и виших разреда средње школе

 да је у току претходне школске године остварио просечну оцену 5,00

 који има пребивалиште на територији Општине Нова Варош.

            II Уз пријаву  за студенте доставити:

 формулар за пријаву на конкурсу ,

 доказ да се школује на терет буџета Републике Србије, потврда високошколске установе,

 доказ о просечној оцени из предходне године студија, - потврда високошколске установе,           

 доказ да је према наставном плану и програму високошколске установе на којој студира положио све испите из претходних година студија - потврда високошколске установе

 доказ да није губио годину током студија- потврда високошколске установе,

 фотокопију личне карте и уверење од  ОУП-а о пребивалишту. 

              Уз пријаву за ученике доставити

 формулар за пријаву на конкурсу,

 потврду да је редован ученик

оверену копију сведочанства о завршеном претходном разреду средње школе

уверење од  ОУП-а о пребивалишту

 III Рок за достављање пријава је 15 дана од дана објављивања на огласној табли Општинске управе, сајту Општине Нова Варош

и "Златарским новостима" и траје закључно са 10.11.2014.године.

 IV Пријаву и доказе доставити на адресу: Оштина Нова Варош, Карађорђева 32, са назнаком "Комисији за доделу нoвчаних награда

студентима и ученицима ". Особа за контакт Ћировић Мирјана, тел.033 63-664.

Неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 VI Комисија ће утврдити ранг листу  у року од 15 дана  од дана  истека рока за достављање пријава.

 

 Формулар можете преузети овде

 

                                                                                                         КОМИСИЈА

                                                                                                        ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА 

                                                                                              СТУДЕНТИМА И УЧЕНИЦИМА

 

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?