Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Дан општине

Дан општине

Ел. пошта Штампа

На основу члана 6. и 7. Правилника о установљењу награда и других признања општине Нова Варош број 12-1/2012-03  од 19.10.2013.године („Сл. лист општине Нова Варош“ бр. 13/2013) и члана 5. Правилника о додели награда и других признања општине Нова Варош број 12-3/2013-03 од 19.10.2013.године, Комисија именована од стране Председника општине решењем број 12-1-1/2014-01, расписује 17.10.2014.године

   

ЈАВНИ ПОЗИВ НАЈУСПЕШНИЈИМ СТУДЕНТИМА

ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА ПОВОДОМ ДАНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

I

            Јавни позив се спроводи ради доделе награда најуспешнијим студентима Општине Нова Варош, поводом дана Општине – 01.новембар 2014.године. 

II

            Критеријуми за доделу награда за најуспешније студенте су:

1.  Да су редовни студенти основних академских студија и дипломских академских студија – мастер;

2.  Да имају просечну оцену студирања изнад 9,5;

3.   Да немају више од 26 година;

4. Да имају пребивалиште на територији општине Нова Варош. 

III

Обавезна документација подносиоца пријаве на јавни позив је следећа:

1.      Попуњен пријавни образац – које се може преузети са интернет странице www.novavaros.rs или у Одељењу за привреду и локални економски развој ОУ Нова Варош, канцеларија бр.307 сваког радног дана од 08-15 часова. 

2.      Потврду факултета о статусу редовног студента и просечној оцени студирања.

3.      Фотокопију личне карте

       Јавни позив је отворен од 17. до 27.октобра 2014.године.

IV

       Комплетна документација се доставља у затвореној коверти на чијој полеђини се наводе основни подаци о подносиоцу пријаве.

       Пријаве се предају на писарници Општинске управе Нова Варош, или препорученом пошиљком са обавезним навођењем адресе: "Општинска управа Нова Варош - Комисији за доделу награда за дан Општине, ул. Карађорђева 32 , 31320 Нова Варош"

       Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПОЗИВ ЈЕ ОТВОРЕН ДО 27.ОКТОБРА 2014.ГОДИНЕ 

За све ближе информације обратите се Одељењу за привреду и локални економски развој ОУ Нова Варош, канцеларија бр.307 сваког радног дана од 08-15 часова. 

Позив је објављен 17.10.2014.године, на званичној интернет страници Општине Нова Варош www.novavaros.rs, на огласној табли Општине Нова Варош, на инфо каналу Општине Нова Варош, на Радио „Златару” и у „Златарским новостима”  

 Пријавни образац можете преузети овде

 

 

 

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?