Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА КОЈЕ ДЕЛУЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ ЗА 2013. ГОДИНУ

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА КОЈЕ ДЕЛУЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ ЗА 2013. ГОДИНУ

Ел. пошта Штампа

Комисија за распоређивање буџетских средстава за дотације црквама и верским заједницама Општинске управе општине Нова варош,на основу члана32. Закона о црквама и верским заједницама  ( Службени гласник РС" број 36/2006), члана 8. Одлуке о буџету општине Нова Варош за 2013.годину  („Сл. лист општине Нова Варош“ бр. 10/2012) и Правилникао распоређивању буџетских средстава за дотације црквама и верским заједницама које делују на територији општине Нова Варош, расписујe

 

КОНКУРС  

ЗА ДОДЕЛУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА КОЈЕ ДЕЛУЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ ЗА 2013. ГОДИНУ 

1

Расписује се конкурс за доделу буџетских средстава црквама и верским заједницама које делују на територији општине Нова Варош за 2013. годину. На основу овог конкурса расподелиће се 550.000,00 (петстопедесетхиљада ) динара, за инвестиционе радове на црквеним храмовима и другим верским објектима а 50.000,00 динара распоредиће се  за ванредне и непредвидиве захтеве о чијој расподели одлучује Председник општине.

Право учешћа на овом конкурсу за доделу буџетских средстава имају цркве и верске заједнице које су одређене као традиционалне Законом о црквама и верским заједницама које  делују на територији општине Нова Варош, а то су:

-Српска православна црква и

-Исламска верска заједница

3

Мерила и критеријуми за избор пројеката за изградњу ,одржавање и обнову верских објеката су:

-степен угрожености верског објекта

-категоризација верског објекта као културног добра ( изузетан значај, велики значај, споменик културе

-значај верских објеката за културу, уметност,историју и сл.уколико верски објекат није утврђен као споменик културе)

-висина средстава која су добијана у претходном периоду из буџета општине

-да ли су из других извора сакупљана средства, па је потребан само један део средстава да би се затворила финансијска конструкција

4

Приликом расподеле средстава између учесника који имају право учешћа на овом конкурсу  предност има црква са већим бројем верских објеката .

5

Традиционалне цркве које делују на територији општине Нова Варош, подносе писмене пријаве на овај конкурс у року од 15 дана од дана објављивања овог Конкурса

Пријава на конкурс подноси се на јединственом обрасцу чију садржину одређује Комисија (образац пријаве доставља се у једном примерку као и копије документације)

Пријаву и доказе доставити на адресу : Општина Нова Варош, Комисија за сачињавање листе за финансирање програма ( пројеката верских заједница) са назнаком:" Пријава на конкурс за финансирање и суфинансирање програма верских заједница-Не отварати".

Особа за контакт Миља Васојевић тел.033/ 61-886, мобтел. 063/ 1172161, Општина Нова Варош , 2 спрат , Одељење за финансије и буџет, где се могу преузети обрасци пријаве сваког радног дана од 08-15 часова.

6

О додели средстава корисницима одлучује Председник општине Одлуком, у року од 8 дана од истека рока за подношење пријава на конкурс и закључује Уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе и одговорности уговорних страна.

7

Неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

                                     КОМИСИЈА ЗА САЧИЊАВАЊЕ ЛИСТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА

      

Објављен 29.03.2013. године

 

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?
 

Временска прогноза