Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА КОЈЕ ДЕЛУЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ ЗА 2013. ГОДИНУ

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА КОЈЕ ДЕЛУЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ ЗА 2013. ГОДИНУ

Ел. пошта Штампа

Комисија за распоређивање буџетских средстава за дотације црквама и верским заједницама Општинске управе општине Нова варош,на основу члана32. Закона о црквама и верским заједницама  ( Службени гласник РС" број 36/2006), члана 8. Одлуке о буџету општине Нова Варош за 2013.годину  („Сл. лист општине Нова Варош“ бр. 10/2012) и Правилникао распоређивању буџетских средстава за дотације црквама и верским заједницама које делују на територији општине Нова Варош, расписујe

 

КОНКУРС  

ЗА ДОДЕЛУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА КОЈЕ ДЕЛУЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ ЗА 2013. ГОДИНУ 

1

Расписује се конкурс за доделу буџетских средстава црквама и верским заједницама које делују на територији општине Нова Варош за 2013. годину. На основу овог конкурса расподелиће се 550.000,00 (петстопедесетхиљада ) динара, за инвестиционе радове на црквеним храмовима и другим верским објектима а 50.000,00 динара распоредиће се  за ванредне и непредвидиве захтеве о чијој расподели одлучује Председник општине.

Право учешћа на овом конкурсу за доделу буџетских средстава имају цркве и верске заједнице које су одређене као традиционалне Законом о црквама и верским заједницама које  делују на територији општине Нова Варош, а то су:

-Српска православна црква и

-Исламска верска заједница

3

Мерила и критеријуми за избор пројеката за изградњу ,одржавање и обнову верских објеката су:

-степен угрожености верског објекта

-категоризација верског објекта као културног добра ( изузетан значај, велики значај, споменик културе

-значај верских објеката за културу, уметност,историју и сл.уколико верски објекат није утврђен као споменик културе)

-висина средстава која су добијана у претходном периоду из буџета општине

-да ли су из других извора сакупљана средства, па је потребан само један део средстава да би се затворила финансијска конструкција

4

Приликом расподеле средстава између учесника који имају право учешћа на овом конкурсу  предност има црква са већим бројем верских објеката .

5

Традиционалне цркве које делују на територији општине Нова Варош, подносе писмене пријаве на овај конкурс у року од 15 дана од дана објављивања овог Конкурса

Пријава на конкурс подноси се на јединственом обрасцу чију садржину одређује Комисија (образац пријаве доставља се у једном примерку као и копије документације)

Пријаву и доказе доставити на адресу : Општина Нова Варош, Комисија за сачињавање листе за финансирање програма ( пројеката верских заједница) са назнаком:" Пријава на конкурс за финансирање и суфинансирање програма верских заједница-Не отварати".

Особа за контакт Миља Васојевић тел.033/ 61-886, мобтел. 063/ 1172161, Општина Нова Варош , 2 спрат , Одељење за финансије и буџет, где се могу преузети обрасци пријаве сваког радног дана од 08-15 часова.

6

О додели средстава корисницима одлучује Председник општине Одлуком, у року од 8 дана од истека рока за подношење пријава на конкурс и закључује Уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе и одговорности уговорних страна.

7

Неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

                                     КОМИСИЈА ЗА САЧИЊАВАЊЕ ЛИСТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА

      

Објављен 29.03.2013. године

 

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?