Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Јавни позив за презентацију урбанистичког пројект приступне саобраћајнице до регионалне санитарне депоније Бањица” - трансфер станице у општини Нова Варош

Јавни позив за презентацију урбанистичког пројект приступне саобраћајнице до регионалне санитарне депоније Бањица” - трансфер станице у општини Нова Варош

Ел. пошта Штампа

У складу са чл. 60. - 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС и 24/11 ,132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 9/2020, 52/2021 и 62/2023)) и члана 2. и 3. Правилника о начину јавне презентације Урбанистичког пројекта (''Службени гласник РС'', број 43/10),

ОГЛАШАВА

Ј А В Н И   П О З И В

ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког  пројект приступне саобраћајнице

до регионалне санитарне депоније „Бањица” - трансфер станице

у општини Нова Варош

Подносилоц захтева за потврду предметног Урбанистичког пројекта је Општина Нова Варош, ул.Карађорђева 32, Нова Варош.

 ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког пројекта приступне саобраћајнице до регионалне санитарне депоније „Бањица” - трансфер станице на кат. парцелaма бр.430/6, 430/5, 430/2, 430/4, 421/1, 421/2 КО Челице, општина Нова Варош, одржаће се у трајању од 7 дана, тј. ОД 28.06.2024. ДО 05.07.2024.г. У ЗГРАДИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ, У КАНЦЕЛАРИЈИ БР.411, УЛИЦА КАРАЂОРЂЕВА БР.32, РАДНИМ ДАНОМ ОД 9:00 ДО 14:00 ЧАСОВА.

 Цео текст Јавног позива можете погледати овде.

Увид у Урбанистички пројекат можете погледати овде.

 

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?