Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта изградње стамбених објеката за повремени боравак, на кат. парц. бр.1826/2 КО Дрмановићи

Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта изградње стамбених објеката за повремени боравак, на кат. парц. бр.1826/2 КО Дрмановићи

Ел. пошта Штампа

У складу са чл. 60. - 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС и 24/11 ,132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 9/2020, 52/2021 и 62/2023)) и члана 2. и 3. Правилника о начину јавне презентације Урбанистичког пројекта (''Службени гласник РС'', број 43/10),

Ј А В Н И   П О З И В

ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ 

Урбанистичког  пројекта изградње стамбених објеката за повремени боравак,

 на кат. парц. бр.1826/2 КО Дрмановићи

Подносилац захтева за потврду предметног Урбанистичког пројекта је Лазовић Ацо из Нове Вароши - Дрмановићи. 

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког пројекта изградње стамбених објеката за повремени боравак, на кат.парц.бр.1826/2 КО Дрмановићи, општина Нова Варош, одржаће се у трајању од 7 дана, тј. ОД 11.06.2024. ДО 17.06.2024.г. У ЗГРАДИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ, У КАНЦЕЛАРИЈИ БР.411, УЛИЦА КАРАЂОРЂЕВА БР.32, РАДНИМ ДАНОМ ОД 9:00 ДО 14:00 ЧАСОВА.

Цео текст Јавног позива можете погледати овде.

Увид у Урбанистички пројекат можете погледати овде.

 

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?