Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Рани јавни увид поводом израде плана детаљне регулације туристичког насеља "RH Zlatar luxury apartments" на Златару у општини Нова Варош

Рани јавни увид поводом израде плана детаљне регулације туристичког насеља "RH Zlatar luxury apartments" на Златару у општини Нова Варош

Ел. пошта Штампа

На основу члана 45а Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 и 62/23) и члана 37. – 44. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Службени гласник РС'', бр.32/19), а у вези са Одлуком о изради Плана детаљне регулације туристичког насеља "RH Zlatar Luxury Apartments" на Златару у општини Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр. 6/2024),

ОГЛАШАВА

Р А Н И   Ј А В Н И   У В И Д

поводом израде

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКОГ НАСЕЉА "RH ZLATAR LUXURY APARTMENTS" НА ЗЛАТАРУ У ОПШТИНИ НОВА ВАРОШ

Рани јавни увид поводом израде Плана детаљне регулације туристичког насеља "RH Zlatar Luxury Apartments" на Златару у општини Нова Варош, обавиће се у згради Општинске управе Општине Нова Варош, у улици Карађорђева бр.32 (канцеларија 411), у периоду од 04.06.2024. до 18.06.2024.године, сваког радног дана од 900 до 1400 часова.

 Цео текст Јавног увида можете погледати овде.

План детаљне регулације можете погледати овде.

 

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?