Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна ИНТЕРНИ КОНКУРС За попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи Нова Варош 111- 9/1/2023-05

ИНТЕРНИ КОНКУРС За попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи Нова Варош 111- 9/1/2023-05

Ел. пошта Штампа

На основу члана 4.и 83. («Сл.гласник РС»,бр.21/2016, 113/2017, 113/2017-др. закон и 95/2018) и  члана 5. Уредбе о спровођењу интерног и јаног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе («Сл.гласник РС» бр.95/2016), чланова 23. и  24. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, број 36/2009 и 32/2013) и Уредбе о измени  Уредбе о спровођењу интерног и јаног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе(«Сл.гласник РС» бр.12/2022),  начелник  Општинске управе Нова Варош оглашава 

ИНТЕРНИ КОНКУРС 

За попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи 

Нова Варош

I Орган у коме се радно место попуњава: Општинска управа Нова Варош - Одељењу за послове управе, органа општине и друштвене делатности, ул.Карађорђева 32. 

II Радно место које се попуњава: 

„ Послови курира“ под редним бројем 16. у Одељењу за послове управе, органа општине и друштвене делатности, разврстаног у звање  Намештеник четврта врста радних места - 1 извршилац.

„Опис радног места: Обавља техничке и најједноставније пратеће рутинске послове предаје, преузимања, разношења и уручивање пошиљки, као и одношење службених пошиљки на пошту;  врши послове достављања позива, решења, обавештења и друга аката из надлежности органа општине лицима на које се писмено односи, као и материјала за седнице органа општине.

Посебни услови: стечено  средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању, односно III или IV степен стручне  или стечено специјалистичко образовање

 У изборном поступку проверавају се: Закон о локалној самоуправи и Одлука о организацији Општинске управе Нова Варош

-Провера стручне оспособљености,  знања и вештина спровешће се  писаном симулацијом. 

Цео текст конкурса можете погледати овде.

 

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?