Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи Нова Варош-Књиговодствени послови

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи Нова Варош-Књиговодствени послови

Ел. пошта Штампа

На основу чл. 4, 94. и члана 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017 , 113/2017 и 95/2018), члана 12.  Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 95/2016) ,Уредбе о измени  Уредбе о спровођењу интерног и јаног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе(«Сл.гласник РС» бр.12/2022),   и става 1. тачка 16) Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава  51 број 112-6054 /2022 od 29.јула  2022. године, Општинска управа општине Нова Варош, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

I Орган у коме се радно место попуњава: Општинска управа Нова Варош - Одељењу за инвестиције и јавне набавке, ул.Карађорђева 32.

II Радно место које се попуњава: 

Књиговодствени послови под редним бројем 5.   у Одељењу за инвестиције и јавне набавке, разврстаног у звање  виши референт - 1 извршилац.

Опис радног места: Израђује и контролише излазна и улазна финансијска докумената. Припрема налоге за исплату. Обрађује и доставља књиговодствене извештаје сагласно Закону. Књижи рачуне на синтетичким и аналитичким контима. Води евиденцију основних средстава ситног инвентара и материјала. Обавља друге послове по налогу начелника Општинске управе или руководиоца одељења. 

Посебни услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, економски смер; положен државни стручни испит и најмање 5 година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за обављање послова радног места

У изборном поступку проверавају се: Закон о локалној самоуправи; Закон о рачуноводству, Правилник о рачуноводству.

-Провера стручне оспособљености,  знања и вештина спровешће се  писаном симулацијом, усменом симулацијом и разговором са кандидатом.

 Цео текст јавног конкурса можете погледати овде.

Образац изјаве можете преузети овде.

 

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?