Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта за парцелацију кат.парц.бр.177/1 КО Вранеша и изградњу објеката за повремени боравак на новоформираним грађевинским парцелама, општина Нова Варош

Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта за парцелацију кат.парц.бр.177/1 КО Вранеша и изградњу објеката за повремени боравак на новоформираним грађевинским парцелама, општина Нова Варош

Ел. пошта Штампа

У складу са чл. 60. - 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС и 24/11 ,132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 9/2020) и члана 2. и 3. Правилника о начину јавне презентације Урбанистичког пројекта (''Службени гласник РС'', број 43/10),

ОГЛАШАВА

Ј А В Н И   П О З И В

ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ 

Урбанистичког  пројекта за парцелацију кат.парц.бр.177/1 КО Вранеша и изградњу објеката за повремени боравак на новоформираним грађевинским парцелама, општина Нова Варош

Подносиоци захтева за потврду предметног Урбанистичког пројекта je: Дивац Богдановић Снежана и Богдановић Предраг из Београда, ул.Паје Јовановића бр.5.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког пројекта за парцелацију кат.парц.бр.177/1 КО Вранеша и изградњу објеката за повремени боравак на новоформираним грађевинским парцелама, општина Нова Варош, ОДРЖАЋЕ СЕ У ТРАЈАЊУ ОД 7 ДАНА, ТЈ. ОД 09.09.2022.  ДО  15.09.2022.г. У ЗГРАДИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ, У КАНЦЕЛАРИЈИ БР.411, УЛИЦА КАРАЂОРЂЕВА БР.32, РАДНИМ ДАНОМ ОД 9:00 ДО 14:00 ЧАСОВА.

  Цео текст јавног позива можете погледати овде.

Увид у урбанистички пројекат можете извршити овде.

 

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?