Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Рани јавни увид поводом израде просторног плана детаљне регулације за разводни гасовод рг 08-20 Златибор-Пријепоље са одвојцима за Прибој рг 08-21 и Нову Варош рг 08-22, и разводни гасовод рг 09-4/3 грч Глоговик-Сјеница

Рани јавни увид поводом израде просторног плана детаљне регулације за разводни гасовод рг 08-20 Златибор-Пријепоље са одвојцима за Прибој рг 08-21 и Нову Варош рг 08-22, и разводни гасовод рг 09-4/3 грч Глоговик-Сјеница

Ел. пошта Штампа

у складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20 и 52/21)

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

поводом израде

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА РАЗВОДНИ ГАСОВОД РГ 08-20 ЗЛАТИБОР - ПРИЈЕПОЉЕ СА ОДВОЈЦИМА ЗА ПРИБОЈ РГ 08-21 И НОВУ ВАРОШ РГ 08-22,

И РАЗВОДНИ ГАСОВОД РГ 09-04/3 ГРЧ ГЛОГОВИК - СЈЕНИЦА

РАНИ ЈАВНИ УВИД одржаће се у трајању од 15 дана, ОД 17. ДО 31. АВГУСТА 2022. ГОДИНЕ на интернет страницама министарства надлежног за послове просторног планирања (www.mgsi.gov.rs) и јединица локалне самоуправе у обухвату планског документа, односно у зградaма општина Чајетина, Нова Варош, Прибој, Пријепоље, Сјеница и Тутин.

 Цео текст огласа можете погледати овде.

Елаборат просторног плана детаљне регулације можете погледати овде.

Прегледну карту гасовода можете погледати овде.

 

 

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?