Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Рани јавни увид поводом израде просторног плана подручја посебне намене система ревезибилне хидроелектране "Бистрица" и хидроелектране "Потпећ"

Рани јавни увид поводом израде просторног плана подручја посебне намене система ревезибилне хидроелектране "Бистрица" и хидроелектране "Потпећ"

Ел. пошта Штампа

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ у складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09,81/09-исправка, 64/10-УС,24/11,121/12,42/13-УС,50/13-УС, 98/13-УС, 132/14,145/14, 83/14, 31/19,37/19-др. закони, 9/20 и 52/21)

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД 

поводом израде

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СИСТЕМА РЕВЕЗИБИЛНЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ "БИСТРИЦА" И ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ "ПОТПЕЋ"

Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене система ревезибилне хидроелектране "Бистрица" и хидроелектране "Потпећ", објавњена је у "Службеном гласнику РС", број 59/22.

РАНИ ЈАВНИ УВИД одржаће се у трајању од 15 дана, ОД 20. ЈУЛА ДО 3. АВГУСТА 2022. ГОДИНЕ на интернет страницама министарства надлежног за послове просторног планирања (www.mgsi.gov.rs) и јединицама локалне самоуправе у обухвату планског документа, односно у зградама општина Нова варош, Прибој и Пријепоље.

 Цео текст огласа можете погледати овде.

Просторни план-Рани јавни увид можете погледати овде.

прегледну карту можете погледати овде.

 

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?