Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Заштита животне средине Обавештење о донетом решењу о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину Пластика доо Нова Варош

Обавештење о донетом решењу о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину Пластика доо Нова Варош

Ел. пошта Штампа ПДФ

Општинска управа Нова Варош, Одељење за имовинско-правне, стамбене, урбанистичке и послове инспекције, на основу члана 25. и 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04  и 36/09), објављује 

О БАВЕШТЕЊЕ

о донетом решењу о давању  сагласности на студију  процени утицаја на животну средину

На захтев носиоца пројекта, Фабрика за прераду пластичних маса „Пластика“ доо Нова Варош, Одељење за имовинско-правне,  стамбене, урбанистичке и послове инспекције Општинске управе Нова Варош, донело је решење којим је дата сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта постављање  надземних резервора са пропан-бутан гасом, чија се реализација планира  на кат. парц. бр. 493/1 КО Нова Варош, општина Нова Варош.

Решење о давању сагласности донето је на основу извештаја и предлога одлуке Техничке комисије и увида у достављену документацију, а након спроведеног законом предвиђеног поступка. 

 У спроведеном поступку процене утицаја на животну средину утврђено је да је Студија о процени утицаја на животну средину  пројекта  постављање надземних резервора са пропан-бутан гасом  израђена у складу са Законом о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС",  број 135/04 и 36/09) и садржи дефинисане мере за спречавање или смањење могућих штетних утицаја на животну средину.

Решењем о давању  сагласности утврђена је обавеза  носиоца пројекта да пројекат  реализује у свему у складу са условима  и мерама заштите животне средине предвиђене  Студијом о процени утицаја.

Носилац пројекта дужан је да обезбеди извршење програма праћења утицаја на животну средину предвиђеног предметном Студијом и да податке добијене мониторингом достаља Агенцији за заштиту животне средине.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину је коначно у управном поступку. Против овог решења заинтересована јавност може покренути управни спор пред надлежним судом у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.

Обавештење се објављује на основу члана 25. и 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 36/09)

 

 

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?