Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Заштита животне средине Решење о издавању дозволе за складиштење и механичку припрему за транспорт неопасног отпада

Решење о издавању дозволе за складиштење и механичку припрему за транспорт неопасног отпада

Ел. пошта Штампа ПДФ

На основу члана 59. 60. 64. 66. 70. Закона о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016), члана 136. 140. и 141 Закона о општем упрвном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016), решавајући по захтеву предузетника БРАНКО ШАКОВИЋ ПР ТРГОВИНА ОТПАДОМ "НИЏО" ВРАНЕША, Новa Варош, за издавање интегралне дозволе за складиштење и механичку припрему за транспорт неопасног отпада на територије општине Нова Варош, бр. 501 - 276/2017-06 од 18. 12. 2017. године, Одељење за имовинско правне, стамбене, урбанистичке и послове инспекције Општинске управе Нова Варош, доноси

РЕШЕЊЕ

О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И МЕХАНИЧКУ ПРИПРЕМУ ЗА ТРАНСПОРТ НЕОПАСНОГ ОТПАДА

 ИЗДАЈЕ СЕ дозвола за складиштење и механичку припрему неопасног отпада: отпадна пластика (искључујући амбалажу)- 020104, отпад од метала-02 0110, отпадна пластика-070213, метална амбалажа-150104, мешана амбалажа-15 0106, отпадна возила која не садрже ни течности ни друге опасне компоненте-160106, ферозни метали-160117, обојени метали-160118, бакар, бронза, месинг-170401, алуминијум-170402, мешани метали-170407, отпад од гвожђа и челика-191001, отпад од обојенух метала-191002, метали који садерже гвожђе-191202, обојени метали-191203, пластика и гума-191204, метали-200140

Цео текст решења может погледати овде.

 

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?