Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Заштита животне средине Обавештење о донетом решењу - "Златар шпед"

Обавештење о донетом решењу - "Златар шпед"

Ел. пошта Штампа ПДФ

Општина Нова Варош

www.novavaros.rs

 

ОПШТИНСКА УПРАВА НОВА ВАРОШ 

објављује 

OБАВЕШТЕЊЕ 

О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

На захтев носиоца пројекта број 501-16/2012-08, предузећа "Златар шпед" д.о.о. Вранеша, Нова Варош, Општинска управа Нова Варош, спровела је поступак одлучивања о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину Пројекта бензинска станица Вранеша на кат. пар. бр. 544 КО Вранеша, СО Нова Варош.

У спроведеном поступку донето је Решење да за предметни пројекат није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину. Наведеним решењем прописани су минимални услови и мере које се односе на спречавање, смањење и отклањање сваког штетног утицаја на животну средину, а које носилац пројекта мора испоштовати у току експлоатације пројекта. 

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта  и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 114/08). 

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству животне средине, рударства и просторног планирања, а подноси се преко првостепеног органа. 

Обавештење се објављује на основу члана 10. став 7. и члана 29.Закона о процени утицаја на животну средину("Сл. гласник РС", бр.135/04 и36/09).

 

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?