Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Заштита животне средине Обавештење о донетом решењу о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада

Обавештење о донетом решењу о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада

Ел. пошта Штампа ПДФ


Одељење за имовинско правне, стамбено комуналне и урбанистичке послове Општинске управе Нова Варош, обавештава јавност да је на захтев оператера, "Пластика" а.д. Магистрални пут бб, Нова Варош, издата интегрална дозвола за складиштење и третман неопасног отпада.

У спроведеном поступку донето је Решење број 501-53/2011-08 од 08.03.2012. године, којим се оператеру "Пластика" а.д. Магистрални пут бб, Нова Варош, издаје дозвола за обављање делатности привременог складиштења и третмана неопасног отпада (пластична амбалажа-15 01 02, мешана амбалажа-15 01 06, пластика и гума-19 12 04, пластика-20 01 39) на локацији кат. парц. бр. 493/1 КО Нова Варош.

Дозвола је уписана у регистар издатих дозвола под редним бројем 002.

Увид у издату дозволу може се извршити у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у згради општине Нова Варош, улица Карађорђева бр. 32, канцеларија 313, сваког радног дана од 10 до 14 часова.

Представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству животне средине, рударства и просторног планирања Републике Србије,а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење се објављује на основу члана 69. став 1. Закона о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/09 и 88/10).

13. март 2012.

 

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?