Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Заштита животне средине Решење о процени утицаја на животну средину пријекта „Складиштење и третман неопасног отпада – млевење грађевинског отпада и калибрација електрофилтерског летећег пепела“ на катастарској парцели број 116, КО Дражевићи, Нова Варош

Решење о процени утицаја на животну средину пријекта „Складиштење и третман неопасног отпада – млевење грађевинског отпада и калибрација електрофилтерског летећег пепела“ на катастарској парцели број 116, КО Дражевићи, Нова Варош

Ел. пошта Штампа ПДФ

На основу члана 2, тачка 2, алинеја 3, члана 3, став 1 члана 10 Закона о процени утицаја на животну средину ( "Сл. гласник РС" бр. 135/04 и 36/09), члана 136 Закона о општем управном поступку ( "Службени гласник РС", број 18/16, 95/18-аутентично тумачење и 2/2023 – Одлука УС), у поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројектa „Складиштење и третман неопасног отпада – млевење грађевинског отпада и калибрација електрофилтерског летећег пепела“, на катастарској парцели број 116 КО Дражевићи, Нова Варош, спроведеном на захтев носиоца пројекта Smart Recycling doo, Београд, Зрењанински пут 132 Б, начелник Општинске управе општине Нова Варош доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I УТВРЂУЈЕ СЕ да за пројекат „Складиштење и третман неопасног отпада – млевење грађевинског отпада и калибрација електрофилтерског летећег пепела“, на катастарској парцели број 116, КО Дражевићи, Нова Варош, чији је носилац Smart Recycling doo, Београд, Зрењанински пут 132 Б, НИЈЕ ПОТРЕБНА процена утицаја на животну средину, односно НИЈЕ ПОТРЕБНА израда студије о процени утицаја на животну средину.

 Цео текст решења можете погледати овде.

 

Анкета

Које су приоритетне области за улагање у општини Нова Варош?