Opština Nova Varoš - Opštinska uprava.

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Насловна Јавне набавке Јавне набавке 2019. године

Јавне набавке 2019

Ел. пошта Штампа ПДФ

Јавне набавке Општине Нова Варош за 2019. годину

Редни број

Предмет јавне набавке

Датум објављивања

Рок за подношење понуда

Јавно отварање понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели Уговора

1.1.2/2019

Набавка и испорука административног материјала 30.01.2019 08.02.2019 до 12:00h 08.02.2019 у 12:30h

Преузми

Појашњење1

Одлука

1.1.1/2019

Набавка и испорука електричне енергије 06.02.2019 14.03.2019 до 12:00h 14.03.2019 у 12:30h

Преузми

Одлука

1.1.5/2019

Набавка горива 08.02.2019 18.02.2018 до 12:00h 18.02.2019 у 12:30h

Преузми

Одлука

1.3.8/2019

Радови на одржавању путева - I фаза 13.02.2019 21.03.2019 до 12:00h 21.03.2019 у 12:30h

Преузми

Одлука

1.1.3/Д/2019

Набавка и испорука телефонских апарата 21.02.2019 04.03.2019 до 12:00h 04.03.2019 у 12:30h

Преузми

-

1.1.2/2019

Набавка и испорука електричне енергије-отворени поступак 26.02.2019 28.03.2019 до 12:00h 28.03.2019 у 12:30h

Преузми

Обавештење

Одлука

1.1.4/2019

Набавка путничког возила 01.03.2019 11.03.2019 до 12:00h 11.03.2019 у 12:30h

Преузми

Појашњење1

Одлука

1.3.2/Р/2019

Уређење и проширење пешачке стазе 01.03.2019 11.03.2019 до 12:00h 11.03.2019 у 12:30h

Преузми

Обавештење

-

1.3.9/2019

Радови на обезбеђивању стабилности степеништа на КП 1020 и делу КП 1019/1 КО Нова Варош 05.03.2019 05.04.2019 до 12:00h 05.04.2019 у 12:30h

Преузми

Одлука

1.1.3/Д/2019

Уље за ложење средње С 08.03.2019 18.03.2019 до 10:00h 18.03.2019 у 10:30h

Преузми

Одлука

52-3/2019

Изградња "Зип Лајна" на планини Златар 08.03.2019 18.03.2019 до 12:00h 18.03.2019 у 13:00h

Преузми

-

1.2.3/2019

Израда пројектне документације фудбалског игралишта на Златару 13.03.2019 22.03.2019 до 12:00h 22.03.2019 у 12:30h

Преуузми

Појашњење1

Одлука

1.1.7/2019

Испорука и уградња опреме у ТС Браношевац 15.03.2019 25.03.2019 до 12:00h 25.03.2019 у 12:30h

Преузми

Обавештење

Измена конкурсне документације

Појашњење1

Одлука

1.2.3/У/2019

Услуге информисања јавности и рекламе 22.03.2019 01.04.2019 до 12:00h 01.04.2019 у 12:30h

Преузми

Одлука

1.3.9/2019

Радови на поправци оштећених саобраћајница 27.03.2019 03.05.2019 до 12:00h 03.05.2019 у 12:30h

Преузми

Обавештење

Измена конкурсне документације

Одлука

1.2.4/2019

Услугге одржавања јавних површина 02.04.2019 11.04.2019 до 12:00h 11.04.2019 у 12:30h

Преузми

Одлука

1.2.1/У/2019

Штампање публикација и пропагандног материјала 08.04.2019 16.04.2019 до 12:00h 16.04.2019 у 12:30h

Преузми

-

1.2.2/У/2019

Улуге штампања мајица. качкета и осталог рекламног материјала 09.04.2019 17.04.2019 до 12:00h 17.04.2019 у 12:30h

Преузми

Одлука

1.2.8/2019

Одржавање јавне расвете на територији општине Нова Варош 10.04.2019 19.04.2019 до 12:00h 19.04.2019 у 12:30h

Преузми

Одлука

1.2.9/2019

Услуге рушења објеката 16.04.2019 25.04.2019 до 12:00h 25.04.2019 у 12:30h

Преузми

Одлука

1.2.2/2019

Пружање геодетских услуга 19.04.2019 03.05.2019 до 12:00h 03.05.2019 у 13:00h

Преузми

Одлука

1.2.2/У/2019

Услуге штампања мајица,качкета и осталог рекламног материјала 22.04.2019 06.05.2019 до 12:00h 06.05.2019 у 12:30h

Преузми

Обавештење

-

1.3.14/2019

Радови на проширењу јавне расавете 25.04.2019 07.05.2019 до 12:00h 07.05.2019 у 12:30h

Преузми

Одлука 

1.1.1/Д/2019

Набавка и испорука пелета 25.04.2019 10.05.2019 до 10:00h 10.05.2019 у 11:00h

Преузми

Одлука

1.1.6/2019

Набавка и испорука дробљеног каменог агрегата-јаловине 07.05.2019 16:05.2019 до 12:00h 16.05.2019 у 12:30h

Преузми

Одлука

1.3.8/2019

Набавка и испорука АБ цеви 10.05.2019 20.05.2019 до 12:00h 20.05.2019 у 13:00h

Преузми

Одлука

1.2.10/2019

Израда пројектне документације за изградњу трансфер станице са рециклажним двориштем 10.05.2019 20.05.2019 до 12:00h 20.05.2019 у 12:30h

Преузми

Одлука

1.3.3/Д/2019

Изградња "ЗИП ЛАЈНА" на планини Златар-Траса број 2 14.05.2019 22.05.2019 до 12:00h 22.05.2019 у 13:00h

Преузми

-

1.3.7/2019

Модернизација путева на територији општине Нова Варош- I фаза 16.05.2019 21.06.2019 до 12:00h 21.06.2019 у 12:30h

Преузми

Одлука

1.3.10/2019

Радови на изради саобраћајне сигнализације 05.06.2019 14.06.2019 до 12:00h 14.06.2019 у 12:30h

Преузми

Одлука

1.3.8/2019

Поправка локалних путева- I Фаза 10.06.2019 19.06.2019 до 12:00h 19.06.2019 у 12:30h

Преузми

Одлука

1.2.9/2019

Услуге рушења објеката - II фаза 12.06.2019 21.06.2019 до 12:00h 21.06.2019 у 13:00h

Преузми

Одлука

1.2.4/У/2019

Набавка услуге музичког дела програма манифестације "Златар-фест2019" 18.06.2019 26.06.2019 до 11:00h 26.06.2019 у 11:30h

Преузми

-

1.3.8/2019

Поправка локалних путева - II фаза 28.06.2019 08.07.2019 до 12:00h 08.07.2019 у 12:30h

Преузми

Одлука

1.3.7/2019

Модернизација путева на територији општине Нова Варош - II фаза 03.07.2019 08.08.2019 до 12:00h 08.08.20119 у 12:30h

Преузми

Одлука

1.2.3/2019

Израда пројектне документације фекалне канализације на Златару - крак Дрмановићи 04.07.2019 15.07.2019 до 12:00h 15.07.2019 у 12:30h

Преузми

Појашњење1

Појашњење2

Појашњење3

Одлука

1.3.7/2019

Изградња приступне саобраћајнице у Ул. Карађорђева 08.07.2019 13.08.2019 до 12:00h 13.08.2019 у 12:30h

Преузми

Одлука

1.2.4-1/У/2019

Додатне услуге организације музичког дела програма манифестације Златарфест 2019 12.07.2019 20.07.2019 до 11:00h 20.07.2019 у 11:30h

Преузми

-

1.2.9/2019

Уклањање објекта на катастарској парцели бр.3658 КО Бистрица, општина Нова Варош 15.07.2019 24.07.2019 до 12:00h 24.07.2019 у 12:30h

Преузми

Одлука

1.2.11/2019

Израда студије процене стања постојећег водоводног система насељеног места Нова Варош и Божетићи на територији општине Нова Варош 16.07.2019 25.07.2019 до 12:00h 25.07.2019 у 12:30h

Преузми

Одлука

400-131/2019-11

Претходна индикативна обавештења за почетну фазу рада санитарне депоније Бањица 19.07.2019    

Претходна индикативна обавештења

-

1.3.11/2019

Изградња фудбалског терена за висинске припреме спортиста на планини Златар 22.07.2019 27.08.2019 до 12:00h 27.08.2019 у 12:30h

Преузми

Обавештење

Измена конкурсне документације

Појашњење1

Појашњење2

Одлука

1.3.8/2019

Поправка локалног пута Лешка превија-Црква Пета, МЗ Јасеново 22.07.2019 31.07.2019 до 12:00h 31.07.2019 у 12:30h

Преузми

Одлука

1.3.8/2019

Набавка и испорука АБ цеви - II фаза 31.07.2019 09.08.2019 до 12:00h 09.08.2019 у 12:30h

Прузми

Одлука

1.2.4/2019

Израда АБ сокле за ограду 02.08.2019 12.08.2019 до 12:00h 12.08.2019 у 12:30h

Преузми

Одлука

1.3.7/2019

Изградња тротоара у Туристичкој зони Златара 07.08.2019 12.09.2019 до 12:00h 12.09.2019 у 12:30h

Преузми

Обавештење

Измена конкурсне документације

Појашњење1

Појашњење2

Одлука

1.3.5/2019

Изградња канализационе мреже Цветњак - Воћњак 12.08.2019 21.08.2019 до 12:00h 21.08.2019 у 12:30h

Преузми

Одлука

1.3.8/2019

Поправка локалних путева - III фаза 15.08.2019 26.08.2019 до 12:00h 26.08.2019 у 12:30h

Преузми

Одлука

1.3.8/2019

Поправка локалних путева - IV фаза 16.08.2019 26.08.2019 до 12:00h 26.08.2019 у 13:00h

Преузми

Одлука

400-131/2019-11

“Припрема националне и ЕУ-апликације за финансирање грађевинских радова и иницијалне оперативне фазе Регионалне депоније Бањица, Златиборски округ – Република Србија“ – елаборација мера 22.08.2019  23.09.2019 до 14:00h 23.09.2019 у 15:00h

Преузми

Одлука

1.3.5/2019

Санација шахти у улици Вранешки пут 03.09.2019 12.09.2019 до 12:00h 12.09.2019 у 13:00h

Преузми

Одлука

1.2.3/2019

Израда елабората о геотехничким условима изградње котларнице на биомасу (сечку) на К.П. 513/2, КО Нова Варош 11.09.2019 20.09.2019 до 12:00h 20.09.2019 у 12:30h

Преузми

Одлука

1.1.6/2019

Набавка и испорука дробљеног каменог агрегата - јаловине, II фаза 17.09.2019 26.09.2019 до 12:00h 26.09.2019 у 12:30h

Преузми

Одлука

1.1.8/2019

Набавка и инсталација система видео надзора у Новој Вароши 27.09.2019 07.10.2019 до 12:00h 07.10.2019 у 12:30h

Преузми

Одлука

1.3.1/2019

Санација трафостанице у Кокином Броду 30.09.2019 09.10.2019 до 12:00h 09.10.2019 у 12:30h

Преузми

Одлука

1.2.9/2019

Уклањање објекта на кат. парц. бр. 200/2 КО Нова Варош - (поновљен поступак) 01.10.2019 10.10.2019 до 12.00h 10.10.2019 у 12:30h

Преузми 

Одлука о обустви поступка

1.3.12/2019

Израда игралишта за децу на Златару 02.10.2019 11.10.2019 до 12:00h 11.10.2019 у 12:30h

Преузми

Одлука

1.3.5/2019

Санација шахти у улици Вранешки пут (поновљен поступак) 03.10.2019 14.10.2019 до 12:00h 14.10.2019 у 12:30h

Преузми

Одлука

1.3.4/2019

Набавка и испорука водоводних цеви за изградњу водовода у МЗ Божетићи 09.10.2019 18.10.2019 до 12:00h 18.10.2019 у 12:30h

Преузми

Појашњење 1

-

1.3.5/2019

Изградња канализационе мреже Панорама - Црпна станица  10.10.2019 21.10.2019 до 12:00h 21.10.2019 у 12:30h

Преузми

-

1.3.7/2019

Изградња пешачке стазе у Улици Рода Стевовића  10.10.2019 11.11.2019 до 12:00h 11.11.2019 у 12:30h

Преузми

Одлука

1.3.1/2019

Радови на крову и зиду зграде бивше фабрике „Обућа Златар 15.10.2019 24.10.2019 до 12:00h 24.10.2019 у 12:30h

 Преузми

-

1.3.7/2019

Модернизација путева на територији општине Нова Варош- III фаза  15.10.2019 20.10.2019 до 12:00h 20.10.2019 у 12:30h

Преузми

Одлука 

Одлука о обустави поступка

1.1.1-1/Д/2019

Набавка и испорука пелета 21.10.2019 29.10.2019 до 10:00h 29.10.2019 у 11:00h

Преузми

Одлука

1.3.16/2019

Изградња игралишта за одбојку на песку 05.11.2019 14.11.2019 до 12:00h 14.11.2019 у 12:30h

Преузми

Обавештење

Измена конкурсне документације

Одлука

1.3.1/2019

Реконструкција спољне хидрантске мреже пословне зоне "ИНОВА" 06.11.2019 15.11.2019 до 12:00h 15.11.2019 у 12:30h

Преузми

Одлука

1.2.4/2019

Услуге одржавања јавних површина - II фаза 08.11.2019 18.11.2019 до 12:00h 18.11.2019 у 13:00h

Преузми

Одлука

1.3.8/2019

Поправка локалних путева - VII фаза 12.11.2019 21.11.2019 до 12:00h 21.11.2019 у 12:30h

Преузми

Одлука

1.2.1/2019

Одржавање општинских путева на територији општине Нова Варош у зимском периоду 2019/2020. године 15.11.2019 25.11.2019 до 12:00h 25.11.2019 у 12:30h

Преузми

Одлука

Одлука о обустави поступка

1.2.3/2019

Израда идејног решења и идејног пројекта јавне расвете у селу Дрмановићи (Ривал-Друловићи) 20.11.2019 29.11.2019 до 12:00h 29.11.2019 у 12:30h

Преузми

Одлука

1.3.4/2019

Радови на изради приступног пута и чишћењу изворишта "Ћурчића врело" 22.11.2019 02.12.2019 до 12:00h 02.12.2019 у 12:30h

Преузми

Одлука

1.3.4/2019

Набавка и испорука водоводних цеви за изградњу водовода у МЗ Божетићи - II фаза 29.11.2019 09.12.2019 до 12:00h 09.12.2019 у 12:30h

Преузми

Одлука

1.2.1/2019

Одржавање општинских путева на територији општине Нова Варош у зимском периоду 2019/2020. године (поновљен поступак) 04.12.2019 13.12.2019 до 12:00h 13.12.2019 у 12:30h

Преузми

Одлука

325-19/2019-01

Услуге за ревизију постојеће студије оправданости и припрема идејног решења и идејног пројекта за пречишћаванје отпадних вода у Новој Вароши, Залиборски округ, Република Србија 13.12.2019 13.01.2020 до 12:00h 13.01.2020 у 13:00h

Преузми

Одлука

1.2.9/2019

Уклањање објекта на ка кат. парц. бр. 200/2 КО Нова Варош (3) 18.12.2019 27.12.2019 до 12:00h 27.12.2019 у 12:30h

Преузми

Одлука

1.1.6/2019

Набавка дробљеног каменог агрегата за одржавање улица и путева у зимском периоду 19.12.2019 30.12.2019 до 12:00h 30.12.2019 у 12:30h

Преузми

Одлука