Грађевинске дозволе

Штампа

ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ / ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ОБЈЕДИЊЕНОЈ ПРОЦЕДУРИ

ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ОБЈЕДИЊЕНОЈ ПРОЦЕДУРИ (2020)

1.Грађевинска дозвола бр.351-9/2020-06 од 20.01.2020.

2.Грађевинска дозвола бр.351-18/2020-06 од 04.02.2020.

3.Грађевинска дозвола бр.351-20/2020-06 од 05.02.2020.

4.Грађевинска дозвола бр.351-24/2020-06 од 11.02.2020.

5.Грађевинска дозвола бр.351-26/2020-06 од 12.02.2020.

6.Грађевинска дозвола бр.351-28/2020-06 од 14.02.2020.

7.Грађевинска дозвола бр.351-32/2020-06 од 27.02.2020.

8.Грађевинска дозвола бр.351-36/2020-06 од 04.03.2020.

9.Измена грађевинске дозволе бр.351-41/2020-06 од 11.03.2020.

10.Грађевинска дозвола бр.351-49/2020-06 од 16.03.2020.

11.Грађевинска дозвола бр.351-53/2020-06 од 25.03.2020.

12.Грађевинска дозвола бр.351-18/1/2020-06 од 30.03.2020.

13.Грађевинска дозвола бр.351-68/2020-06 од 08.05.2020.

14.Грађевинска дозвола бр.351-71/2020-06 од 11.05.2020.

15.Грађевинска дозвола бр.351-72/2020-06 од 12.05.2020.

16.Грађевинска дозвола бр.351-97/2020-06 од 18.06.2020.

17.Грађевинска дозвола бр.351-99/2020-06 од 23.06.2020.

18.Грађевинска дозвола бр.351-121/2020-06 од 24.08.2020.

19.Грађевинска дозвола бр.351-123/2020-06 од 24.08.2020.

20.Грађевинска дозвола бр.351-144/2020-06 од 09.09.2020.

21.Грађевинска дозвола бр.351-142/2020-06 од 11.09.2020.

22.Измена грађевинске дозволе бр.351-150/2020-06 од 16.09.2020.

23.Грађевинска дозвола бр.351-161/2020-06 од 06.10.2020.

24.Грађевинска дозвола бр.351-167/2020-06 од 12.10.2020.

25.Грађевинска дозвола бр.351-176/2020-06 од 16.10.2020.

26.Грађевинска дозвола бр.351-174/2020-06 од 19.10.2020.

27.Грађевинска дозвола бр.351-178/2020-06 од 20.10.2020.

28.Грађевинска дозвола бр.351-180/2020-06 од 21.10.2020.

29.Грађевинска дозвола бр.351-179/2020-06 од 22.10.2020.

ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ОБЈЕДИЊЕНОЈ ПРОЦЕДУРИ (2015)

1.Грађевинска дозвола бр.351-12/2015-06 од 24.03.2015

2.Грађевинска дозвола бр.351-14/2015-06 од 31.03.2015

3.Грађевинска дозвола бр.351-15/2015-06 од 01.04.2015

4.Грађевинска дозвола бр.351-33/2015-06 од 29.05.2015

5.Грађевинска дозвола бр.351-37/2015-06 од 09.06.2015

6.Грађевинска дозвола бр.351-38/2015-06 од 14.07.2015

7.Грађевинска дозвола бр.351-41/2015-06 од 14.07.2015

8.Грађевинска дозвола бр.351-44/2015-06 од 30.06.2015

9.Грађевинска дозвола бр.351-45/2015-06 од 24.06.2015

10.Грађевинска дозвола бр.351-46/2015-06 од 03.07.2015

11.Грађевинска дозвола бр.351-47/2015-06 од 17.07.2015

12.Грађевинска дозвола бр.351-49/2015-06 од 30.07.2015

13.Грађевинска дозвола бр.351-53/2015-06 од 04.08.2015

14.Грађевинска дозвола бр.351-65/2015-06 од 18.09.2015

15.Грађевинска дозвола бр.351-67/2015-06 од 28.09.2015

16.Грађевинска дозвола бр.351-75/2015-06 од 15.10.2015

17.Грађевинска дозвола бр.351-78/2015-06 од 26.10.2015

18.Грађевинска дозвола бр.351-85/2015-06 од 18.11.2015

19.Грађевинска дозвола бр.351-90/2015-06 од 11.12.2015

20.Грађевинска дозвола бр.351-94/2015-06 од 18.12.2015

21.Грађевинска дозвола бр.351-95/2015-06 од 27.12.2015

22.Грађевинска дозвола бр.351-102/2015-06 од 31.12.2015

23.Грађевинска дозвола бр.351-103/2015-06 од 05.01.2015

ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ОБЈЕДИЊЕНОЈ ПРОЦЕДУРИ

1.Грађевинксе дозволе бр. 351-71/2016-06 од 30.03.2016.

2.Грађевинска дозвола бр. 351-84/2016-06 од 18.05.2016

3.Грађевинска дозвола бр. 351-94/2016-06 од 25.05.2016

4.Грађевинска дозвола бр. 351-95/2016-06 од 27.05.2016

5.Грађевинска дозвола бр. 351-99/2016-06 од 01.06.2016

6.Грађевинска дозвола бр. 351-101/2016-06 од 08.06.2016

7.Грађевинска дозвола бр. 351-109/2016-06 од 09.06.2016

8.Грађевинска дозвола бр. 351-111/2016-06 од 15.06.2016

9.Грађевинска дозвола бр.351-159/2016-06 од 08.07.2016

10.Грађевинска дозвола бр.351-239/2016-06 од 10.08.2016

11.Грађевинска дозвола бр.351-240/2016-06 од 10.08.2016

12.Грађевинска дозвола бр.351-269/2016-06 од 22.08.2016

13.Грађевинска дозвола бр.351-276/2016-06 од 13.09.2016

14.Грађевинска дозвола бр.351-280/2016-06 од 16.09.2016

15.Грађевинска дозвола бр.351-285/2016-06 од 30.09.2016

16.Грађевинска дозвола бр.351-292/2016-06 од 10.10.2016

17.Грађевинска дозвола бр.351-308/2016-06 од 17.10.2016

18.Грађевинска дозвола бр.351-315/2016-06 од 17.10.2016

19.Грађевинска дозвола бр.351-332/2016-06 од 27.10.2016

20.Грађевинска дозвола бр.351-343/2016-06 од 31.10.2016

ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ОБЈЕДИЊЕНОЈ ПРОЦЕДУРИ (2017)

1.Грађевинксе дозволе бр. 351-71/2016-06 од 12.01.2017.

2.Грађевинксе дозволе бр. 351-71/2016-06 од 12.01.2017.

3.Грађевинксе дозволе бр. 351-604/2017-06 од 26.06.2017.

4.Грађевинксе дозволе бр. 351-729/2017-06 од 27.07.2017.

5.Грађевинксе дозволе бр. 351-759/2017-06 од 03.08.2017.

6.Грађевинксе дозволе бр. 351-753/2017-06 од 01.08.2017.

7.Грађевинксе дозволе бр. 351-838/2017-06 од 24.08.2017

8.Грађевинксе дозволе бр. 351-913/2017-06 од 12.09.2017

9.Грађевинксе дозволе бр. 351-987/2017-06 од 27.09.2017

10.Грађевинксе дозволе бр. 351-1229/2017-06 од 07.12.2017

11.Грађевинксе дозволе бр.351-1274/2017-06 од 27.12.2017

ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ОБЈЕДИЊЕНОЈ ПРОЦЕДУРИ (2018)

1.Грађевинксе дозволе бр.351-11/2018-06 од 08.01.2018.

2.Грађевинксе дозволе бр.351-46/2018-06 од 18.01.2018

3.Грађевинксе дозволе бр.351-48/2018-06 од 18.01.2018

4.Грађевинксе дозволе бр.351-220/2018-06 од 22.03.2018.

5.Грађевинксе дозволе бр.351-339/2018-06 од 24.04.2018.

6.Грађевинксе дозволе бр.351-385/2018-06 од 10.05.2018.

7.Грађевинксе дозволе бр.351-461/2018-06 од 21.05.2018.

8.Грађевинксе дозволе бр.351-741/2018-06 од 20.07.2018.

9.Грађевинксе дозволе бр.351-860/2018-06 од 10.08.2018

10.Грађевинксе дозволе бр.351-943/2018-06 од 27.08.2018

11.Грађевинксе дозволе бр.351-1038/2018-06 од 14.09.2018

12.Грађевинксе дозволе бр.351-1067/2018-06 од 19.09.2018

13.Грађевинксе дозволе бр.351-1306/2018-06 од 28.11.2018

14.Грађевинксе дозволе бр.351-1408/2018-06 од 17.12.2018

15.Грађевинске дозволе бр.351-1426/2018-06 од 18.12.2018

16.Грађевинске дозволе бр.351-1523/2018-06 од 28.12.2018

ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ОБЈЕДИЊЕНОЈ ПРОЦЕДУРИ (2019)

1.Грађевинске дозволе бр.351-1548/2018-06 од 08.01.2019

2.Грађевинске дозволе бр.351-130/2019-06 од 01.02.2019

3.Грађевинске дозволе бр.351-148/2019-06 од 04.02.2019

4.Грађевинске дозволе бр.351-275/2019-06 од 13.03.2019

5.Грађевинске дозволе бр.351-340/2019-06 од 26.03.2019.

6.Грађевинске дозволе бр.351-355/2019-06 од 03.04.2019

7.Грађевинске дозволе бр.351-398/2019-06 од 17.04.2019.

8.Грађевинске дозволе бр.351-422/2019-06 од 28.05.2019.

9.Грађевинске дозволе бр.351-427/2019-06 од 31.05.2019.

10.Грађевинске дозволе бр.351-431/2019-06 од 10.06.2019.

11.Грађевинске дозволе бр.351-432/2019-06 од 11.06.2019.

12.Грађевинске дозволе бр.351-459/2019-06 од 05.08.2019.

13.Грађевинске дозволе бр.351-460/2019-06 од 05.08.2019.

14.Грађевинске дозволе бр.351-461/2019-06 од 05.08.2019.

15.Грађевинске дозволе бр.351-464/2019-06 од 09.08.2019.

16.Грађевинске дозволе бр.351-465/2019-06 од 12.08.2019.

17.Грађевинске дозволе бр.351-481/2019-06 од 02.09.2019.

18.Грађевинске дозволе бр.351-490/2019-06 од 12.09.2019.

19.Грађевинске дозволе бр.351-498/2019-06 од 01.10.2019.

20.Грађевинске дозволе бр. 351-503/2019-06 од 10.10.2019.

21.Грађевинске дозволе бр. 351-507/2019-06 од 17.10.2019.

22.Грађевинске дозволе бр. 351-5192019-06 од 21.11.2019.

23.Грађевинске дозволе бр. 351-525/2019-06 од 10.12.2019.

24.Грађевинске дозволе бр. 351-540/2019-06 од 27.12.2019.