Обавештење о уплати трећег квартала годишњег пореза на имовину за 2019. годину

уторак, 13 август 2019 12:22
Штампа

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА НОВА ВАРОШ

ОБАВЕШТЕЊЕ 

Уплата трећег квартала годишњег пореза на имовину за 2019.годину

Локална пореска администрација општине Нова Варош обавештава пореске обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица да је 14.август 2019.године рок за уплату обавезе за трећи квартал годишњег пореза на имовину за 2019.годину.

Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења у плаћању.

Порез на имовину се плаћа на непокретности које порески обвезник поседујуе на територији општине. Приход од наплате пореза  слива се у буџет општине. Новац прикупљен на тај начин, враћа се грађанима кроз развој и улагање у комуналну инфраструктуру ( изградњу и одржавање путева, водовода, канализације), изградњу градског трга, стадиона, спортских терена, школа, вртића и других објеката, што омогућава квалитетније услове живота и рада општине. 

У СЛУЖБИ ГРАЂАНА, 

ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ